Opplysninger

Høring - tildeling av strukturkvoter til fiskeflåten - midlertidig endring

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Sist endret: