Uttalelser

Uttalelser 2005

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2005

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2005

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2005

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2005

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2005

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2005

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2005

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2005

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2005

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2005

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2005

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2005

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2005

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Høring - Endring av forskrift om eierskapsbegrensninger i oppdrettsnæringen
Høring - tildeling av strukturkvoter til fiskeflåten - midlertidig endring
Konkurranseloven § 9 e) - dagens organisering av BIR AS og anbudsregimet
Høring - endring i lov 29. juni 1990 nr. 50, energiloven
Høring - endringer i forskrift om måling og avregning mv.
Høring - økonomisk og teknisk rapportering, inntektsrammer og tariffer - modell
Høring - økonomisk og teknisk rapportering, inntektsrammer og tariffer -tariffer
Høring - innskuddsbasert kollektiv pensjon - forbud mot produktpakker
Høring - endring av forskrift om avgrensing av mva-unntaket for helsetjenester
Konkurranseloven § 9 e) - forretningsførertjenester til borettslag
Høring - endringer i regelverket for offentlige anskaffelser
Høring - opplysningsplikt, bevissikring og behandling av overskuddsinformasjon
Høring - NOU 2005:3 Fra stykkevis til helt - en sammenhengende helsetjeneste
Konkurranseloven § 9 e) - Grunnavgift på drikkevareemballasje
Høring - forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr
Konkurranseloven § 9 e) - psykoterapi og merverdiavgift
Høring - NOU 2004:26 - ordningen for hjemfall av vannkraftverk
Vedrørende høring av lovutkast om pliktige elsertifikater
Høring - ny lov om akvakultur

Uttalelser 2005

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2005

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2005

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2005

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse