Uttalelser

Uttalelser 2010

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2010

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2010

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2010

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2010

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2010

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2010

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2010

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2010

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Høringssvar – forslag til direktiv om opprettelse av et felles europeisk jernbaneområde (omarbeiding) KOM(2010)475
Høringssvar - unntak fra konkurranseloven for avtaler om klinisk veterinærvakt
Høringssvar – anbud regionale flyruter fra 1. april 2012
Høringssvar - forslag om endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker
Høringssvar – regulering av konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler
Høringssvar – ny forskrift om avgifter mv til Patentstyret
Høringssvar – forslag til endring i kapittel 6 i forskrift om målenheter og måling
Høringssvar - utkast til forskrift av vegtrafikkloven § 7 a om køprising
Høringssvar – NOU 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser
Høringssvar - Endring i ekomlov og - forskrift 2010
Høringssvar - forslag til endring av forskrift om omsetning av visse reseptfrie legemidler utenom apotek
Høringssvar - Implementation Plan for a Common Nordic Electricity Retail market (NordREG)
Høringssvar – forslag til ny verdipapirfondlov og forskrift
Høringssvar - CO2-avgift på naturgass og LPG
Høring - klimakur 2020. Tiltak og virkemidler for å nå norske klimamål mot 2020
Høring - Varsel om vedtak om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedene for terminering av tale i individuelle offentlige kommunikasjonsnett
Høring – lov om elektronisk kommunikasjon – Post- og teletilsynets varsel om vedtak i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement og sluttbrukermarkedene for fasttelefonitrafikk
Høring - forslag til forskrift om utleie av vannkraftanlegg og om bruk av driftsoperatører (utleieforskriften)

Uttalelser 2010

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2010

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2010

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2010

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2010

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2010

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2010

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2010

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2010

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse