Uttalelser

Uttalelser 2011

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2011

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2011

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2011

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2011

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2011

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2011

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2011

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Høringssvar - rapport fra matkjedeutvalget (NOU 2011:4)
Høringssvar - Post- og teletilsynets utkast til varsel om vedtak i markedene for overføringskapasitet
Høringssvar - Styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m.
Svar på høring – NOU 2011:8 Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning
Høringssvar – Europakommisjonen: Guidelines on Fundamental Data Transperancy
Høringssvar - Del II - Forslag til endringer i forskrifter til plan- og bygningsloven
Høringssvar – listeføring av begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning
Høringssvar – anbud regionale ruteflygninger i Finnmark og Nord-Troms fra 1. april 2013
Høringssvar – NOU 2011: 3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet
Høringssvar – forslag til endringer i konservesordningen
Høringssvar – Tildeling av 800 MHz-båndet
Høringssvar – avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301
Høringssvar – Finanskriseutvalgets utredning - NOU 2011:1 Bedre rustet mot finanskriser
Høringssvar – forslag til forskrift om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften)
Høringssvar – Post- og teletilsynets og varsel om vedtak i grossistmarkedene for originering, terminering og transitt av offentlig telefontjeneste i fastnett.
Høringssvar – rapport fra Ekspertutvalget om driften av kraftsystemet
Høringsuttalelse - ny forskrift om kvoteordningen for melk
Høringssvar – EU-EØS Energi - Forslag til forordning om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet ( REMIT ) - ( COM (2010)726 final
Høringssvar – forslag til ny lov om elsertifikater

Uttalelser 2011

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2011

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2011

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2011

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2011

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2011

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2011

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2011

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2011

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2011

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse