Uttalelser

Uttalelser 2013

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2013

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2013

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2013

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2013

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2013

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Høringsuttalelse - forslag om samordning av statlige innkjøp
Høringsuttalelse - Høring om utkast til forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS - gjennomføring av direktiv 2009/12/EF om lufthavnavgifter
Høringsuttalelse - ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel
Høringsuttalelse – Forslag til revisjon av forskrifter til konkurranseloven
Høringsuttalelse - Høring om auksjon av 800 MHz-, 900 MHz- og 1800 MHz-båndene
Høringsuttalelse - ny lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden
Høringsuttalelse - utredning om fjernvarmereguleringen
Høringsuttalelse - forslag om innføring av skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked
Høringsuttalelse - forslag til nye eierkontrollregler for børser og verdipapirregistre
Høringsuttalelse - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Moss lufthavn, Rygge
Høringsuttalelse - beregningsgrunnlag for kapitalkrav
Høringsuttalelse - regulering av antall drosjeløyver tilsluttet drosjesentralene i nedre Buskerud
Høringsuttalelse – lov om omsetning av bøker (boklov)
Høringsuttalelse – NOU 2013:3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III
Høringsuttalelse til Forbrukerrådet – om organisering av drosjemarkedet
Høringsuttalelse til Finansdepartementet – NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser

Uttalelser 2013

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2013

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2013

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2013

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2013

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2013

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2013

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2013

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2013

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2013

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2013

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2013

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse