A2017-2 - Adams Matkasse AS - Godtlevert.no AS - konkurranseloven § 20 jf. § 16 - underretning om henleggelse av saken

Bestemmelse
konkurranseloven § 20 jf. § 16
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet har besluttet at Adams Matkasse AS' oppkjøp av Godtlevert.no AS tillates.

Konkurransetilsynets har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er grunnlag for å konkludere med at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, jf. konkurranseloven § 16 første ledd.

Sist endret: