V2017-19 - Eimskip Norway AS – Nor Lines AS - konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse
konkurranseloven § 16 jf. § 20
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om å forby foretakssammenslutningen mellom Eimskip Norway AS og Nor Lines AS.

Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i markedene for frakt av frossen fisk med fryseskip fra Nord-Norge til henholdsvis Nordvestkontinentet, Nordøstkontinentet og Vestlandet.

Sist endret: