V2017-20 - Instalco Sverige AB - konkurranseloven § 29 jf § 19 - ileggelse av overtredelsesgebyr - brudd på gjennomføringsforbudet

Bestemmelse
konkurranseloven § 29 jf § 19
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet har besluttet å ilegge Instalco Sverige AB et overtredelsesgebyr på 300 000 kroner for overtredelse av gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd i forbindelse med ervervelse av kontroll i Vito Tekniske Entreprenør AS, Vito Vestfold AS, og Vito Oslo AS i en felles transaksjon 8. september 2016.

 

Konkurransetilsynet ser generelt alvorlig på brudd på gjennomføringsforbudet. Den potensielle skaden ved brudd på gjennomføringsforbudet er stor, ettersom en slik overtredelse vil være egnet til å hindre en effektiv kontroll med foretakssammenslutninger.

 

Sist endret: