V2018-18 - Vipps AS - BankAxept AS/BankID Norge AS - konkurranseloven § 16 jf. § 20 - inngrep mot foretakssammenslutning - vilkår

Bestemmelse
konkurranseloven § 16 jf. § 20
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet har vedtatt å tillate foretakssammenslutningen mellom Vipps AS, BankAxept AS og BankID Norge AS på vilkår. 

Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i markedet for betalingsløsninger i Norge. For å imøtekomme Konkurransetilsynets bekymringer fremsatte partene tilbud om avhjelpende tiltak. Tiltakene innebærer en forpliktelse til å gi konkurrerende betalingsløsninger tilgang til BankID og BankAxept på ikke-diskriminerende vilkår. Vedtaket gjelder i 3 år, med adgang for Konkurransetilsynet til å fornye vedtaksperioden.

Sist endret: