V2018-19 - St1 Norge AS - Statoil Fuel & Retail Marine AS - konkurranseloven § 16 jf. § 20 - inngrep mot foretakssammenslutning - vilkår

Bestemmelse
Konkurranseloven § 16 jf. § 20
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet har vedtatt å tillate foretakssammenslutningen mellom St1 Norge AS og Statoil Fuel & Retail Marine AS vilkår. 

Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i markedene for salg av MGO fra tankanlegg til sluttkunder og meglere/videreselgere i henholdsvis Tromsø-området, Harstad-området og Stavanger-området. For å imøtekomme Konkurransetilsynets bekymringer, fremsatte partene tilbud om avhjelpende tiltak i disse markedene. Tiltakene innebærer at det legges til rette for god konkurranse i disse markedene på lang sikt. Partene kan ikke gjennomføre foretakssammenslutningen før tiltakene er gjennomført.

Sist endret: