Vedtak og avgjørelser

1998

Sak Tittel Bestemmelse Brevdato
A-1998-20 Køsystemene til Oslo Taxi - forholdet til konkurranseloven § 3-3
V1998-118 Nordmøre Energiverk m.fl. Dispensasjon fra konkurranseloven §§3-1 og 3-3
V1998-116 dispensasjon fra § 3-1 første ledd for samarbeid om priser på § 3-9
V1998-117 dispensasjon fra §§ 3-1 første ledd og 3-2 for prissamarbeid mellom deltakerne i Transport- og Maskinformidling i Nord Østerdal og oppheving av tidligere vedtak § 3-9
V1998-115 dispensasjon fra § 3-1 første ledd slik at Express Mat AS og franchisetagerene kan samarbeide om utsalgspriser på pizza og kinesiske retter under varemerkene "Piccolo Pizza" og "Pizza & Kinaekspressen" § 3-9,
V1998-114 Cool Bil & MC-skole og Vefsn trafikkskole - dispensasjon fra § 3-1 for samarbeid om felles priser for trafikkopplæring § 3-9
V1998-113 fastsettelse av felles priser på clearingtjenester Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurransereguleringer av 1. juli 1960
A1998-22 Prising av ost
V1998-109 leveringsavtaler inngått av Statens forvaltningtjeneste Dispensason fra konkurranseloven § 3-1 andre ledd
V1998-108 Dispensasjon Kid Interiør AS §§ 3-1 og 3-9
V1998-110 forlengelse av gjeldende kollektive filmleieavtale - Kommunale Kinematografers Landsforbund, Norske Filmbyråers Forening og Kommunenes Filmcentral Midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven §§ 3-1 og 3-3
V1998-107 dispensasjon fra § 3-1 første ledd for prissamarbeid mellom medlemsbedrifter i Riks-Rent Tekstiltjeneste, og omgjøring av tidligere vedtak. § 3-9
V1998-106 Bodø trafikkskole og Tore's trafikkskole - Dispensasjon fra § 3-1 for samarbeid om felles priser for trafikkopplæring § 3-9.
V1998-103 Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhandlerforening § 3-9
V1998-103 Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhandlerforening - dispensasjon fra § 3-1 og § 3-4, jf. § 3-1 for bransjeavtalen for bokomsetning § 3-9
V1998-102 EAB Tele AS, ElTele Øst AS og Telenor Nett AS § 3-1 første ledd
V1998-100 Rabatthuset Geir Gule AS Dispensasjon fra konkurranseloven §§ 3-1
V1998-99 Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960
V1998-98 Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960
V1998-97 Dispensasjonssøknad Friman AS §§ 3-1, 3-3 og 3-9
V1998-92 Vedtak om opphevelse av dispensasjon for Grenland Transport AS
V1998-94 dispensasjon fra § 3-1 første ledd slik at 9 skisenter i Hallingdalsregionen kan samarbeide om priser og rabatter på Vinterland heiskort § 3-9
V1998-91 Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960
V1998-90 Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960
V1998-89 Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurransereguleringer av priser og avanser av 1. juli 1960
V1998-88 Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurransereguleringer av priser og avanser av 1.juli 1960 Konkurransetilsynets vedtak 98/88
V1998-87 Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960
A1998-19 Filatelistisk Forlag AS' utgivelse av "Handlerkatalog Norge" § 3-4 og § 3-1
V1998-85 Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960
V1998-83 Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960
V1998-82 Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960
V1998-81 Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960
V1998-84 Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960
V1998-80 Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960
V1998-79 Bibelselskapets Bokhandel AS Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om leverandørreguleringer av 18. oktober 1957
V1998-77 Tano Aschehoug AS Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om leverandørreguleringer av 18. oktober 1957
V1998-76 Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960
V1998-75 Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960
A1998-18 Avtale mellom Telenor Privat AS og Henholdsvis AL Norsk § 3-10
V1998-74 Dispensasjon for konsultasjonsmøter vedrørende justering av interlinepriser
V1998-73 Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960
V1998-72 Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960
V1998-68 Øko Kraft A/S § 3-9 første ledd bokstav c)
V1998-69 dispensasjon fra forbud mot prissamarbeid §§ 3-1 og 3-9,
A1998-17 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger
V1998-71 Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960
V1998-70 Søknad om dispensasjon fra forbud mot prissamarbeid og markedsdeling § 3-1, 3-3 og 3-9
V1998-67 samarbeid om priser på større transportoppdrag - Bilfellesskapet i Storsteinnes § 3-9
V1998-58 Leveringsavtaler inngått av Statens forvaltningstjeneste § 3-1 andre ledd
V1998-66 Dispensasjon fra § 3-1 for prisfastsetting i franchisevirksomhet innen kursmarkedet § 3-9
V1998-65 Norges Takseringsforbunds etiske regel § 2 jf instruks for takstmenn § 9 Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurransereguleringer av 1. juli 1960
V1998-64 Fuji Film Norge AS og Fuji Fotosenter § 3-9a)
V1998-63 Fotopartner AS og Elite Foto § 3-9a)
V1998-59 Bardu Kjørekontor Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurransereguleringer av 1. juli 1960
A1998-16 Leveringsnektelse: Brødrene Lohne sølvvarefabrikk AS - Monrad Johnsens Eftf. § 3-10
V1998-61 Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurransereguleringer av 1. juli 1960
V1998-60 Avtaler inngått av Norske Billedkunstnere opphevelse av dispensasjon
A1998-15 fusjon mellom NorBillett AS og Billettservice AS § 3-11
V1998-52 Franchisekontrakt - Kiwi Norge AS §§ 3-1 og 3-9
V1998-57 Bilbransjeforbundet og Bilskadekomiteen § 3-9
V1998-56 Dispensasjon for prissamarbeid - Joh-Astor AS §§ 3-1 og 3-9
V1998-53 Fargekjeden AS dispensasjon fra konkurranselovens § 3-1
A1998-14 Skandinavisk Tobakskompagni AS` erverv av J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik § 3-11
V1998-50 felles prisfastsettelse for Trondheim trafikkskole og Løges trafikkskole AS § 3-9, dispensasjon fra § 3-1
V1998-54 Opphevelse av vedtak om dispensasjon § 3-1
V1998-51 dispensasjon fra konkurranseloven § 3-4 jf § 3-1 første ledd for Norges Takseringsforbunds etiske regel § 9 § 3-9
V1998-55 Opphevelse av vedtak om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 § 3-1
A1998-13 tildeling av kaiplasser ved Oslo havn § 3-10
V1998-49 Leveringsavtaler inngått av Statens forvaltningstjeneste Dispensasjon fra konkurranseloven § 3-l andre ledd-
V1998-48 Norges forsikringsforbund § 3-9 - Dispensasjon fra § 3-4, jf § 3-1
A1998-12 Kvadrat kjøpesenter - anmodning om inngrep etter konkurranseloven § 3-10 mot § 3-10
V1998-46 Opphevelse av vedtak om dispensasjon fra § 1 i forskrifter av 1. juli 1960 om konkurransereguleringer av priser og avanser 3-9
V1998-45 Leveringsavtaler inngått av statens forvaltningstjeneste Dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 andre ledd
A1998-11 Aftenposten AS' aksjeerverv i Net 2 Interaktiv AS § 3-11
A1998-09 Aftenposten AS - Nektelse av annonseinntrykk for eiendomsnett Norge AS § 3-10
V1998-37 Dispensasjon fra § 3-4, jfr. § 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter § 3-9
A1998-08 Tilbringertjenester i forbindelse med parkeringsvirksomhet ved Oslo § 3-10
A1998-07 Samarbeid mellom Norgesgruppen AS, AL Gartnerhallen og Bama-Gruppen AS
V1998-41 dispensasjon fra § 3-4, jf § 3-1 for anbefalt norm for kalkulasjon av arbeidssamvirkebedriftenes varer og tjenester § 3-9
V1998-38 Dispensasjon fra § 3-4, jfr. § 3-1 førsteledd for nordisk speditørforbunds alminnelige bestemmelser (NSAB2000) § 3-9
V1998-35 Dispensasjon for prissamarbeid mellom Haugesund Energi AS og Karmsund Kraftlag AS
V1998-40 midlertidig dispensasjon til Norengros AS § 3-9
V1998-39 dispensasjon fra konkurrranseloven § 3-1 første ledd for samarbeid om priser på transport av tømmer § 3-9
V1998-36 Dispensasjon fra § 3-1, felles prisfastsettelse for Jan Erik Paulsen Trafikkskole og Svolvær Sjåførskole AS § 3-9,
V1998-33 Samarbeid mellom fem selskaper gjennom Interkraft og Interkraft Energi Opphevelse av Konkurransetilsynets vedtak nummer 98/20
V1998-34 Inngrep mot Trio Ving AS' avtaler med avtakere § 3-10
V1998-32 AS Byggkjøp Engros §§ 3-1, 3-3 og 3-9
A1998-06 Copiax AS' klage over TrioVing AS' leveringsnektelse av låsesystemkomponenter
V1998-31 Snekker'n-kjeden; dispensasjon fra konkurranselovens § 3-1 § 3-1
V1998-30 felles prisfastsettelse for Nermark Trafikkskole, Olufsen Trafikkskole, Kristoffersen Trafikkskole og Ellingjord Trafikkskole § 3-9, dispensasjon fra § 3-1
V1998-29 felles prisfastsettelse for trafikkskolen Harstad § 3-9 , dispensasjon fra § 3-1
V1998-28 felles prisfastsettelse for Ryste autoriserte trafikkskule og E. Moes Sjåførskole § 3-9,
V1998-27 Dispensasjon fra § 3-1 for at medlemsbedrifter i Riks-Renttekstilservice kan samarbeide om pris ovenfor Choice Hotels Norge § 3-9
A1998-10 Konkurranseforbud pålagt selger og arbeidstakere i tilknytning til bedrifterverv
V1998-26 Endret forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil
A1998-05 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven
A1998-04 leveringsnektelse - Bonytt AS, Elegante Møbler AS og Formfin Møbler AS §3-10
V1998-25 Dispensasjonssøknad - "Ditt Glassmagasin" § 3-1 og 3-9
V1998-24 Prissamarbeid mellom gullsmedforretninger dispensasjon etter konkurranseloven § 3-9
V1998-23 Samarbeidsavtale om tele- og infrastruktur på Fornebu § 3-9, dispensasjon fra § 3-1
V1998-22 Posten Norge BA's erverv av Forbruker-Kontakt
V1998-21 felles prisfastsettelse for Trondheim trafikkskole § 3-9, dispensasjon fra § 3-1
V1998-19 Begravelsesbyråenes Forening - Norge, § 3-9 - dispensasjon fra § 3-4 jf § 3-1, første ledd, for kalkylesystem og kalkylekurs
V1998-18 ElTele Øst AS, dispensasjon fra § 3-3 § 3-9
V1998-17 Fåberg og Lillehammer grunneierforening § 3-9 Dispensasjon fra § 3-4, jf. § 3-1
V1998-16 First Rent a Car AS § 3-9, dispensasjon fra §3-3
V1998-15 Norges Bilbransjeforbund - Dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 § 3-9c)
V1998-14 Vedtak om inngrep mot Telenors rabattordning Familie og venner Mobil § 3-10,
A1998-03 Konkurransetilsynets avgjørelse av 6. februar 1998 under krrl. § 3-10 i sak 95/18 DuPont Jet AS § 3-10
V1998-62 Forlenget dispensasjon for samarbeidet i Norske Sildeolje- og Sildemelindustris Salgslag AS - (Norsildmel)
V1998-11 Elsa M.Systue/Røros Tweed AS § 3-10
V1998-10 Avtale mellom Colombia Pictures Corp. Ltd. og Egmont AS § 3-3
V1998-08 TFS Nordisk Energi AS § 3-3
V1998-09 Grenland Transport AS, dispensasjon fra konkurranseloven § 3-4 jf § § 3-9
V1998-07 Pemco Kjemisk AS. § 3-3
V1998-06 Dispensasjon fra konkurranselovens § 3-1 andre ledd - maksimalprisregulering § 3-1 andre ledd
V1998-05 dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 for samarbeid om priser på § 3-9,
A1998-02 Returordningen for plastemballasje - forholdet til konkurranseloven
V1998-04 Dispensasjon fra konkurranseloven § 3-4, jf. § 3-1 for veiledende tariff § 3-9
V1998-03 Dispensasjon fra § 3-4, jf § 3-1 - Norges Apotekerforening - veiledende § 3-9
A1998-01 Dispensasjon etter konkurranseloven § 3-9 - Maksimalprisregulering § 3-9
V1998-02 Dispensasjon fra konkurranseloven § 3-3 for konkurranseklausul i § 3-9
V1998-01 Bandagistkjeden AS, dispensasjon fra § 3-4, jf § 3-1 for kampanjetilbud § 3-9
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse