Vedtak og avgjørelser

1999

Sak Tittel Bestemmelse Brevdato
V1999-95 Gresvig Kjededrift AS § 3-9
V1999-94 Skeidar Møbler & Interiør § 3-9
V1999-93 Helseleveranser AS § 3-1
V1999-92 Midlertidig dispensasjon for distribusjon av prislister på slakt
V1999-91 Skan kjeden AS § 3-1
V1999-90 Gullsmedene Reidar Høines, Ole Berge og Jens Bjelland AS § 3-1 første ledd
V1999-89 Aschehoug og Gyldendals aksjeerverv i Universitetsforlaget AS § 3-11
V1999-88 Omgjøring etter forvaltningsloven § 35 av Konkurransetilsynets vedtak V99-33 om inngrep mot TONOs virksomhet - ny tidsfrist for gjennomføring av deler av vedtaket § 35
V1999-87 Den norske Forfatterforening, Norsk kulturråd, Den norske Forleggerforening og Norsk Foreleggersamband § 7-2
V1999-86 Den norske lægeforenings deltagelse i forhandlinger og utgivelse av prislister § 3-9, dispensasjon fra § 3-4, jf § 3-1
V1999-85 Naturkjeden BA §§ 3-1 og 3-3
V1999-84 Den norske Forleggerforening og henholdsvis Norske Barne- og ungdoms-bok-forfattere og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening § 3-9
A1999-17 Gyldendal Norsk Forlag ASAs erverv av bokhandlere § 3-11
A1999-16 Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB - etablering av fellesforetak
V1999-83 Statens forvaltningstjeneste § 3-1
V1999-82 Norsk kulturråd, Den norske Forleggerforening, Norsk Forleggersamband, Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening og Norsk Oversetterforening § 3-9
V1998-104 Forskrift om dispensasjon fra konkurranselovens kap. 3 for anbefaling av NS 3430 og NS 3431 konkurranselovens kap. 3
V1999-81 Varme & Bad kjeden § 3-1
V1999-79 Bladcentralen ANS § 3-9, jf. 3-1
V1999-78 Avtale mellom ElTele-selskapene og Bane Tele § 3-1
V1999-77 Apokjeden AS - rabatterte legemidler til helseinstitusjoner § 3-9, dispensasjon fra § 3-1
V1999-76 Søknad fra Super Dekk Service om dispensasjon fra krrl. 3-1 § 3-9
V1999-62 Vedtak om opphevelse av vedtak av 10. juni 1994 om inngrep etter konkurranseloven § 3-10
A1999-15 Leveringsnektelser mot Drøbak Parfymeri fra Norelor AS og Parfums Christian Dior AS § 3-10
V1999-67 Huseby AS i Vestfold § 3-9,
V1999-74 Sparebanken NOR og lokale sparebanker § 3-9
V1999-73 Flisram Transport Magnar M. med fleire, Voss § 3-9
A1999-14 Leveringsnektelse - Lefdal Elektromarked og Bang & Olufsen § 3-10
V1999-70 Forskrift om dispensasjon for transportsentraler §§ 3-1, 3-2 og 3-4
V1999-72 Bjørklund Norge AS § 3-1
V1999-71 Norengros AS § 3-9 - dispensasjon fra §§ 3-1 til 3-3
V1999-69 Sparebankkort AS Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurransereguleringer av 1. juli 1960
V1999-65 Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960
V1999-64 Skoringen § 3-9 - dispensasjon fra §§ 3-1 og 3-3
V1999-63 Mestergull A/L §§ 3-1 og 3-3
A1999-13 Norsk Byggevarebase - NOBB
V1999-61 Bademiljø AS §§ 3-1 og 3-9
V1999-60 Esso Norge AS § 3-1
V1999-57 Opphevelse av dispensasjonsvedtak for kjeden Varme og Trivsel
V1999-59 TONOs regelverk - ny tidsfrist for gjennomføring av deler av vedtaket § 3-10
V1999-58 Telemark Gullsmedlaug. § 3-9
V1999-55 Norske Filmbyråers Forening og Kommunenes Filmcentral AS § 3-9
A1999-12 salg av sølvtøy over Internett § 3-10
V1999-56 Søknad om dispensasjon på vegne av Elgros AS
V1999-54 Asak Miljøstein AS §§ 3-1 og 3-2
A1999-11 Nycomed Pharma AS' nektelse av å levere Thrombotest (TT) og NycoCard CRP til blant andre Medrek AS, Samarit Engros AS, Medi Partner AS og Medicus AS. § 3-10
V1999-53 Inngrep mot Prior Norges krav om besteforeldreimportert kylling § 3-10
V1999-52 Norengros AS § 3-9 - dispensasjon fra §§ 3-1 til 3-3
A1999-10 henvendelse fra Logtek AS vedrørende en leveringsnektelse § 3-10
V1999-22 Aksjonærer i Elsam AS og Ahlsell AS
V1999-46 NKLs faghandelskjeder §§ 3-1 og 3-3
V1999-45 NKLs kioskkjede Strax §§ 3-1 og 3-3
V1999-44 NKLs dagligvarekjeder §§ 3-1 og 3-3
V1999-50 Ad. søknad fra Norges Bilbransjeforbund om dispensasjon fra konkurranseloven for bruk av tid og
V1999-49 Forretningsvilkår ved bilreparasjoner
A1999-09 EDB-basert kalkulasjonssystem for beregning av verksteders timepriser - forholdet til konkurranseloven
V1999-51 Søknad om dispensasjon for franchisekjeden Elektrotema AS § 3-9
V1999-19 Norges Forsikringsforbunds klage på Konkurransetilsynets vedtak § 3-9
V1999-48 EMO § 3-9
A1999-08 Distribusjon av utenlandske aviser gjennom Narvesen § 3-10
V1999-47 Dispensasjon for prissamarbeid ved utleie av betalingsterminaler § 3-9
A1999-07 Scan Foto og NTB Pluss § 3-11
V1999-43 Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960.
V1999-42 Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960
V1999-41 Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960
V1999-40 Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960
V1999-39 Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960
V1999-38 Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960
V1999-37 Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960
V1999-36 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM § 6-1
A1999-05 Bankforeningenes samarbeid om felles infrastruktur innen betalingsformidling - Regler om utstedelse, behandling og utforming av "bank axept"-kort § 3-10
V1999-34 Marine Mastic Ltd. dispensasjon fra krrl. § 3-2
V1999-33 Oppheving av TONOs dispensasjon og inngrep mot TONOs regelverk §§ 3-9 og 3-10
V1999-32 Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurransereguleringer av priser og avanser av 1. juli 1960
V1999-15 Canal Digital Norge AS' erverv av Norgeskanalen AS - klage på Konkurransetilsynets vedtak V99-15 av 4. mars 1999 § 3-11
V1999-31 Nord-Troms Trafikkskolesenter AS - Dispensasjon fra § 3-1 for samarbeid om felles priser for trafikkopplæring § 3-9
V1999-30 Binders Norge AS § 3-1 første ledd
V1999-29 søknad om dispensasjon § 3-9
V1999-26 Rieber og Søn ASA - Toro Storkjøkken - Utgivelse av salgsbrosjyrer og kalkyleskjema § 3-9 - Dispensasjon fra § 3-1 andre ledd
V1999-28 Trønderbakst AS §§ 3-1 og 3-3
A1999-04 Boat - Annonsenektelse § 3-10
V1999-27 standardkontrakter for salg av elektroentreprenørtjenester til forbrukere -Norges Elektroentreprenørforbund Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurransereguleringer av 1. juli 1960
V1999-25 Norsk Kjøttindustri AS §§ 3-1 og 3-3
V1999-19 Motorvognforsikring § 3-9, jf. §§ 3-1 og 3-4
V1999-24 Intersport AS § 3-9, dispensasjon fra § 3-1 første og annet ledd
V1999-23 Northern Craft og Mediahuset AS § 3-10
V1999-21 Betingelser for slakting av høns
V1999-20 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurransereguleringer av 1. juli 1960
A1999-03 Tomatpakkeriet Finnøy § 3-10
V1999-18 Midlertidig dispensasjon for distribusjon av prislister på slakt
V1999-17 Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil fastsatt av Konkurransetilsynet 15. mars 1999
V1999-16 Trøndelag Travtrenerforening § 3-1 første ledd
V1999-15 Inngrep mot Canal Digital Norge AS' erverv av Norgeskanalen AS § 3-11
A1999-02 Transport av massevirke § 3-10
V1999-14 Norske Musikklæreres Landsforbund. Veiledende priser for musikkundervisning § 3-4 jf. § 3-1
V1999-13 Norsk Logopedlag § 3-9
V1999-12 Samarbeidsavtale mellom Alcatel Kabel Norge AS og Viken Energinett AS, divisjon entreprenør Dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd og § 3-2
V1999-07 dispensasjon fra § 3-1 første ledd for samarbeid mellom SAS, Widerøe's Flyveselskap ASA og Braathens ASA om priser på lufttransport av gods - JETPAK - oppheving av tidligere vedtak § 3-9
V1999-10 Dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd for prissamarbeid i Åssiden Dyreklinikk § 3-9 b)
V1999-09 samarbeid om treningstilbud mellom Tuva's Aerobic Studio og World Classic Treningssenter på Hamar Opphevelse av dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd
V1999-08 Røros Tweed AS § 6-4
V1999-03 Dispensasjon for prissamarbeid - Menykjeden og Primakjeden §§ 3-1 og 3-9
V1999-06 opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrift om konkurransereguleringer § 7-2
V1999-05 Dispensasjon fra § 3-1 for samarbeid om tilbudspriser - UNIPA AS § 3-9
V1999-02 REMA 1000 Norge AS Dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd - REMA 1000 Norge AS
V2000-10 Statens forvaltningstjeneste § 3-1
V1999-04 Forskrift om dispensasjon fra konkurranselovens kap. 3 for medlemmer av maskinringer
V2000-09 Hardangerfrukt AS og Hardangerfrukt Jomfrugaten AS § 3-1
V1999-01 Hakon Gruppen AS Dispensasjon fra Konkurranseloven §3-1 første ledd
A1999-01 Kommisjonsavtale mellom A/S Salten Kraftsamband (SKS) og A/S Fauske Lysverk (FL)
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse