Vedtak og avgjørelser

2000

Sak Tittel Bestemmelse Brevdato
A2000-28 Fusjon mellom Hafslund Energi AS, Østkraft AS og Din Energi AS § 3-11
V2000-142 Stavangerske Linjefart AS, AS Mørerutene og Nor-Cargo AS § 3-9
V2001-04 Norgestaxi Trondheim AS § 3-9
V2000-150 Reflex AS § 3-1
V2000-144 Starco Team § 3-9 jf. §§ 3-1 og 3-3
V2000-146 elektroentreprenørkjeden El-Proffen § 3-9, jf. § 3-3
A2000-27 MeritaNordbankens bud på Kreditkassen § 3-11
A2000-26 Statkrafts erverv av aksjer i Vestfold Kraft og Skiensfjordens Kommunale Kraftselskap AS § 3-11
A2000-24 Apokjeden AS - NAF-gårdene AS - avtale om utleie av apoteklokaler § 3-10
V2000-143 Carlsberg AS' erverv av Pripps Ringnes AB § 3-11
V2000-141 Carlsberg AS' erverv av Pripps Ringnes AB -UTGÅR (se vedtak V2000-143) § 3-11
A2000-25 Hafslund Invest AS' erverv av aksjer i Østenfjeldske Kraftomsetning AS (ØkoKraft AS) § 3-11
V2000-136 MX Sport-kjeden § 3-1
V2000-140 Apokjeden AS § 3-3
V2000-139 Smedvig Offshore AS og Schlumberger Oilfield Services §§ 3-9 og 3-3
A2000-23 Schlumberger Limited - Baker Hughes Incorporated § 3-11
V2000-137 avslag på søknad fra Tromsø Taxisentral om kompensasjon for lokal drivstoffavgift i Tromsø § 10
V2000-138 Landbrukstjenester Sør § 3-9
V2000-135 Lyse Energi AS og Dalane Elverk § 3-9 jf. §§ 3-1 og 3-3
V2000-134 AS Untra Juliussen trafikkskole og Øyvinds Trafikkskole § 3-9
V2000-133 til organisasjoner som har inngått avtaler med Norsk rikskringkasting AS (NRK) § 3-9 - dispensasjon fra § 3-4, jf. § 3-1 første ledd
V2000-127 Husfliden Tromsø AS - Elsa M. Systue § 3-10
V2000-132 avtaler vedrørende behandling av elektroniske transaksjoner med kort utstedt av Postsparebanken (Postbanken)
V2000-131 avtaler vedrørende kortbasert elektronisk betalingsformidling
V2000-130 retningslinjer for valutering av bankgiro
A2000-22 Felleskjøpenes oppkjøp i Statkorn Holdings virksomheter § 3-11
V2000-129 Optikk Norge AS § 3-9 - dispensasjon fra §§ 3-1 og 3-3
V2000-128 Norsk Medisinaldepot ASA § 6-1
V2000-117 Fotoland AS § 3-9
V2000-124 Princess Gruppen AS § 3-1
V2000-125 Bergen Fisketerminal AS, Håheim Transport AS og Frode Vedå Transport AS § 3-9
V2000-121 Viking Redningstjeneste AS § 3-9
V2000-123 Big Franchise AS § 3-1
V2000-122 SovGodt Madrass-Kjeden § 3-9
V2000-120 overenskomst mellom Den Norske Advokatforening og Norges Lensmannslag om lensmennenes behandling av forliksklager
V2000-88 Servicegrossistene AS - dispensasjon fra konkurranseloven §§ 3-1, 3-2 og 3-3 § 3-9
V2000-119 Tamro Distribusjon AS - opphevelse av meldeplikt - pålegg om ny meldeplikt § 6-1
V2000-118 Apokjeden AS - opphevelse av pålegg om meldeplikt § 6-1
V2000-107 Destinasjon Bodø AS § 3-9
V2000-115 Medisinsk Faghandel § 3-9
V2000-114 Tamro Distribusjon AS § 6-1
V2000-113 Apokjeden AS - pålegg om meldeplikt § 6-1
V2000-112 SyButikken Norge AS § 3-1
V2000-111 avtale om dekningskontroll (Baltus)
V2000-110 overenskomst om forliksklagers behandling og godtgjørelse
V2000-109 avtaler om felles gebyrer i bankvirksomhet
V2000-108 avtale om interne gebyrer mellom kontoførere i forbindelse med veksling av obligasjoner til Verdipapirsentralen
V2000-85 Fargerike Norge AS §§ 3-1, 3-3 og 3-9
V2000-86 Jernbaneverket Baneservice og Selmer ASA, Anlegg § 3-9
V2000-106 Din Baker AS § 3-1
V2000-105 Den Norske Advokatforenings vedtekter om at foreningens disiplinære myndigheter etter klage kan treffe bindende vedtak om salær
V2000-96 LIVI-kjeden § 3-1, jf. § 3-9
V2000-104 Stihl-Butikken §§ 3-1 og 3-3
V2000-103 Hundehuset AS og Hundefôrspesialisten § 3-1
A2000-21 Tamro OYJs erverv av aksjer i Apokjeden AS og Apokjeden AS' erverv av aksjer i Tamro Distribusjon AS § 3-11
V2000-102 Sparebanken NOR og lokale sparebanker § 3-9
V2000-100 Bestemmelser om renten på driftskreditt i overenskomst om retningslinjer for en oppgjørs- og driftskredittordning for private slakterier og grossister § 3-9
V2000-98 renten på driftskreditt i overenskomst om retningslinjer for en oppgjørs- og driftskredittordning for landbruket § 3-9
V2000-97 "Bosch Gule Skilt - Kjeden" § 3-9
A2000-19 avgjørelse om ikke å gripe inn mot Flexo Emballasje AS´ erverv av Rosenlew AS § 3-11
V2000-95 Sørkraft AS
V2000-94 Bygningsartikkelgrossistenes Landsforbund
V2000-93 Kvikk Trading AS og Kvikk Batteri & Radiatorservice AS
V2000-92 Skøyen Autoco AS og Holtan Bislet AS
A2000-18 bedriftserverv - ABB/Umoe - avgjørelse om ikke å gripe inn § 3-11
V2000-90 Lampehuset Belysningseksperten AS § 3-9, jf. § 3-1 første ledd
V2000-91 Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad § 3-9, jf. § 3-1 første ledd
V2000-87 Interflora Drift AS og Interflora Norge AL §§ 3-1 og 3-3
V2000-89 Preus Foto AS § 3-9, jf. § 3-1 første ledd
V2000-84 Brillespesialistene § 3-9
V2000-83 Elektroforeningen § 3-4, jf. § 3-1 og § 3-9
V2000-80 Det frivillige Skyttervesens avtale med Nammo Raufoss AS § 3-10
V2000-101 avslag på søknad om dispensasjon fra § 3-4 jf. § 3-1 for samarbeid om rabattsystem til bruk i branntariffer § 3-9
V2000-82 Norges Bilbransjeforbund §§ 3-9 og 3-4, jf. § 3-1
V2000-81 Norsk FilmStudioAS og Norsk Film AS - inngrep mot forretningsvilkår § 3-10
V2000-77 Gresvig kjededrift AS § 3-9
V2000-79 Sandnes Taxisentral BA - dispensasjon fra §§ 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. § 3-9
V2000-78 Sola Drosjesentral BA - dispensasjon fra §§ 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. § 3-9
V2000-76 Røyken Taxi BA - dispensasjon fra § 3-1 første ledd og § 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. § 3-9
A2000-16 Sammenslåing av Rogaland Egglag BA, Agder Eggsentral AL og Telemark-Vestfold Eggsentral BA
V2000-75 Ring 1 Taxi BA, Drammen - dispensasjon fra § 3-1 første ledd og § 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. § 3-9
V2000-74 Føyens Leker AS § 3-9
V2000-73 Conrad Langaard AS § 3-9
V2000-71 Hurum og Røyken Taxi BA - dispensasjon fra § 3-1 første ledd og § 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. § 3-9
A2000-15 Statkraft SFs kjøp av aksjer i Hedmark Energi AS § 3-11
V2000-72 Centrum Trafikkskoler § 3-9
V2000-70 Aurskog-Høland og Sørum Taxisentral - dispensasjon fra § 3-1 første ledd og § 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. § 3-9
V2000-69 Øvre Romerike Taxi BA - dispensasjon fra § 3-1 første ledd og § 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. § 3-9
V2000-68 Nedre Romerike Taxi BA - dispensasjon fra § 3-1 første ledd og § 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. § 3-9
V2000-66 Ski Taxi BA - dispensasjon fra § 3-1 første ledd og § 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. § 3-9
V2000-65 Trønder Taxi AS - dispensasjon fra § 3-1 første ledd og § 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. § 3-9
V2000-63 Autobransjens Leverandørforening § 3-9 og § 3-4, jf. § 3-3
V2000-64 Kristiansand Taxisentral - dispensasjon fra § 3-1 første ledd og § 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. § 3-9
V2000-62 Trollpass-samarbeidet mellom skisentre i Gudbrandsdalen § 3-1
V2000-61 Asker og Bærum Taxisentral BA - dispensasjon fra § 3-1 første ledd og § 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. § 3-9
V2000-60 Opel-forhandlere § 3-1
V2000-59 Bergen Taxi - dispensasjon fra § 3-1 første ledd og § 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. § 3-9
V2000-57 De Norske Gjestehus § 3-9
V2000-56 Drammen Taxi BA - dispensasjon fra § 3-1 første ledd og § 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. § 3-9
V2000-58 Stjernekylling AS § 3-9
A2000-12 Nutreco Holding N.V - Norsk Hydro ASA § 3-11
V2000-54 Stavanger Taxisentral BA - dispensasjon fra §§ 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. § 3-9
V2000-55 Oslo Taxi BA - dispensasjon fra §§ 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. § 3-9
V2000-52 Internasjonal avtale om levering av digitale sjøkart § 3-10
A2000-20 Sulzer AGs erverv av Ahlstrom Pumps Corporation § 3-11
A2000-13 Moelven Industrier ASAs erverv av Forestia AS fra Norske Skogindustrier ASA
V2000-51 Laukvik Taxi, Vågan § 3-9
V2000-49 Tele Danmark AS' erverv av 51 prosent av aksjene i ElTele Øst §§ 3-11 og 3-9
A2000-11 Statkorn Holding ASAs erverv av Ewos AS § 3-11
V2000-53 Gartner Ringen § 3-9
V2000-50 avtale om valutering av blankettbaserte bankgirotransaksjoner og sjekker Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter av 1. juli 1960 om konkurransereguleringer av priser og avanser
V2000-48 Randaberg Taxisentral § 3-9
V2000-42 Nord-Norges Salgslag Delvis endring av vedtak V2000-28
V2000-47 Figenschou Kjøreskole og Kongsli Kjøreskole § 3-9
V2000-46 Sjøassurandørernes Centralforenings avtaler om felles premier i forsikringsvirksomhet Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter av 1. juli 1960
V2000-45 Norway Apartments AS § 3-4, jf. § 3-1 første ledd
V2000-44 TVNorge AS - pålegg om meldeplikt § 6-1
V2000-43 TV2 AS - pålegg om meldeplikt § 6-1
V2000-40 Jens Hoff Garn & Ide AS § 3-9
V2000-24 Interkraft AS - Søknad om dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling §§ 3-1, 3-3 og 3-9
V2000-39 Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil, fastsatt av Konkurransetilsynet 13. april 2000
A2001-09 Canal Digitals eksklusivitetsavtale med TV2 AS, § 3-10
V2000-36 Esso Norge AS § 3-1
V2000-38 Norsk Journalistlag - Bruk av veiledende satser for frilansjournalister § 3-9
V2000-37 Centrum Trafikkskoler § 3-9
A2000-09 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 § 3-10
V2000-34 Hed-Opp Dyretransportforening § 3-9
V2000-33 MobilData Kjeden AS § 3-9
V2000-21 Oasen Gruppen AS § 3-1
V2000-32 Prisliste for fototjenester § 3-9
A2000-08 Gro Industrier AS' erverv av Stabburet AS' grønnsaksvirksomhet i Brumunddal § 3-11
V2000-29 Avvikling av samarbeidsavtale mellom TV2 AS og TVNorge AS § 3-9
V2000-31 Malemestrenes Målekontor A/L, § 3-9
V2000-30 "Harstadpakken" § 3-9
A2000-06 Klage fra Sverre Horn AS på Norges Fotballforbunds anbefaling av kunstgressprodukter til fotballbaner
V2000-28 Inngrep mot Nord-Norges Salgslags kobling mellom markedet for ull og markedet for slakt § 3-10
A2000-07 Interflora Norge AS § 3-10
V2000-27 Fagblomsten § 3-9
V2000-26 Norgesvinduet AS § 3-9
V2000-25 TRESAM §§ 3-1 og 3-2
V2000-12 Panteordning på brødkasser § 3-1
V2000-23 Protector Skilt AS og Euroskilt AS § 3-3
V2000-22 Sør Trafikkskole AS og Håland Aut. Trafikkskole AS § 3-1
V2000-20 Felleskjøpenes oppkjøp av Stormøllen AS og 50 pst. av Statkorn AS
V2000-18 Fagkjeden Rådhuset §§ 3-1 og 3-9
V2000-14 Elnummerbanken § 3-10
V2000-19 Fakta-Kjeden Møre AS § 3-1
V2000-17 Tostrup Trading Ltd. AS § 3-1
A2000-02 Nord Pools rolle i markedet for handel med kraftkontrakter
V2000-16 Libris AS § 3-9
V2000-15 Avtale mellom Norske Avisers Landsforening og Mediebyråenes Interesseorganisasjon § 3-1 og § 3-4, jf. § 3-1
V2000-06 Norgros ASA §§ 3-1 til 3-3 og 3-9
V2000-13 Omgjøring av tilsynets vedtak V98-38 vedrørende Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser
V2000-07 byggevarekjeden Byggeriet § 3-1
V2000-11 Interbok BA § 3-9
V2000-08 Taxi Sørlandet AS § 3-9
V2000-05 Troms Taxi AS, Tromsø § 3-9, dispensasjon fra §§ 3-1 og 3-2
A2000-01 Bestemmelser i Hovedtariffavtalen vedrørende pensjonsforhold i kommunal sektor § 3-10
V2000-04 Drageset Spar AS § 3-1
V2000-03 HÅG asa´s storkundeavtaler § 3-1
V2000-02 for prisregulering ved salg av andre produkter enn drivstoff fra drivstofforhandlere § 3-1
V-2000-01 Autokjeden AS § 3-9 - dispensasjon fra § 3-1
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse