Vedtak og avgjørelser

2001

Sak Tittel Bestemmelse Brevdato
V2001-122 Per Aarskog AS og Nille AS med flere § 3-9
V2001-120 Oppland Skyss og Informasjon AS § 3-9 - dispensasjon fra §§ 3-1 og 3-2
V2001-109 Nordland Taxi AS § 3-9
V2001-119 Mediebedriftenes Landsforening § 3-9
V2001-119 Mediebedriftenes Landsforening - vedtak om midlertidig dispensasjon
V2001-112 A/L NAVY §§ 3-9, jf. §§ 3-1 og 3-3
V2001-114 Henrik J. Askviks Sønner AS og Brunswick International Limited § 3-1
V2001-111 Yrkesskadeforsikringspool for avslåtte risiki § 3-9 - dispensasjon fra § 3-1
V2001-110 MobilData Kjeden AS § 3-9 - dispensasjon for prissamarbeid og markedsdeling, jf. §§ 3-1 første ledd og 3-3 første ledd
V2001-106 Flügger AS § 3-9
V2001-108 Forbud mot eksklusivitetsavtaler - elektronisk formidling av betalingskrav for presentasjon i nettbanker § 3-10
V2001-95 POPIN § 3-9
V2001-103 Norske Arkitekters Landsforbunds etiske regler § 3-9
V2001-105 Norske SpesialGrossister AS § 3-9 - dispensasjon fra §§ 3-1 og 3-3 første ledd
V2001-101 Konzept Int. Holding AS § 3-9
V2001-100 Ab trafikkskole og Trio trafikkskole § 3-9
A2001-23 Philips Norge AS' leveringsbetingelser overfor Elprice Holding AS § 3-10
V2001- 99 Oasen Hageland AS - felles markedsføring § 3-9
V2001-98 Oslo Nøytrale Byråvakt AS, samarbeid om transport av mors i Oslo § 3-9 - dispensasjon fra §§ 3-1 og 3-3
V2001-97 Elektroserviceforeningen og Norske Elektroleverandørers Landsforening § 3-9
V2001-96 Hurtigruten § 3-9
A2001-22 Oslo Energi Produksjon AS' erverv av aksjer i Oppland Energiverk AS § 3-11
A2001-21 SAS' erverv av 68,8 prosent av aksjene i Braathens ASA -avgjørelse om ikke å gripe inn § 3-11
V2001-91 Versteder Alminnelige kontraktsbetingelser for reparasjonsarbeider på skip og offshorefartøyer ved norske § 3-9 jf. § 3-4 og § 3-2
A2001-19 Otis AS' erverv av Access Heiser og Access Heisproduksjon - avgjørelse om ikke-inngrep § 3-11
V2001-90 Norsk Sykkelregister og Finansnæringens Hovedorganisasjon § 3-9
V2001-88 Fagrådet for våtrom - inngrep mot godkjenningsordning for våtromsprodukter § 3-10
V2001-84 Skalldyrfestivalen i Bergen
V2001-87 Avtale mellom Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor § 3-9 - dispensasjon fra § 3-4, jf. § 3-1
V2001-86 Særrisikokomiteen § 7-2
V2001-115 Kopinor § 3-4, jf. § 3-1
V2001-58 Samarbeid om regulering av premiegrunnlaget for løsøre § 3-9
V2001-83 Troms TAxi AS § 3-9 - dispensasjon fra §§ 3-1 og 3-2
V2001-81 Tømmertransportørgruppen ved Anders Mørland § 3-9 - dispensasjon fra §§ 3-1 og 3-3
A2001-17 Statkraft SFs erverv av aksjer i Skagerak Energi AS - avgjørelse om ikke-inngrep § 3-11
A2001-18 Averøy Billag - klage vedrørende anbudspraksis i Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap § 3-10
V2001.80 ServiceRingen AS § 3-9
A2001-16 GEHE AGs erverv av Norsk Medisinaldepot ASA § 3-11
V2001-79 Norsk atomforsikringspool og Norsk pool for kollektiv skadeforsikring § 7-2
V2001-71 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA §§ 3-1 og 3-2
V2001-78 Husfliden Tromsø AS § 6-4
V2001-74 Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil
V2001-77 ARTE-gruppen AS § 3-9
V2001-76 Fagmøbler Norge AS §§ 3-1 og 3-3
V2001-75 Garant Sko + Mote § 3-9
V2001-73 Jahns Trafikkskole DA § 3-9
V2001-72 SINUS AS § 3-2
V2001-69 VA og VVS Produsentene § 3-9, jf. §§ 3-1 og 3-4
V2001-66 NMDs kjedesamarbeid Vitus forholdet til konkurranseloven § 3-1 og § 3-3 - dispensasjon etter § 3-9
V2001-68 elektroentreprenørkjeden EL-Proffen AS § 3-9 jf. § 3-3
V2001-67 Norske Arkitekters Landsforbunds etiske regler § 3-9
V2001-65 Husfliden Tromsø as - Elsa M. Systue § 3-10
V2001-64 Norges Landbrukshøgskole og Matforsk for samarbeid gjennom Matalliansen § 3-9 - dispensasjon fra §§ 3-1 første ledd, 3-2 og 3-3
A2001-13 Aker Maritime ASA og Kværner ASA - avgjørelse om ikke-inngrep § 3-11
A2000-17 EDB Business Partner ASAs erverv av Fellesdata AS § 3-11
V2001-63 Forskrift om endring av forskrift om prisopplysning for varer av 6. desember 1999 nr. 1256
V2001-61 Biltema Norge AS § 3-9 jf. § 3-1
V2001-41 Avtale om interbankgebyrer mellom Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor § 3-9
V2001-62 Kjøttbransjens Landsforbund
V2001-54 Oppland Skyss og Informasjon AS §§ 3-1 og 3-2
V2001-53 Hedmark Taxi AS § 3-9
V2001-55 Fraktefartøyenes Rederiforening § 3-9 - dispensasjon fra § 3-4 jf. § 3-1
V2001-59 samarbeidsavtale mellom elektroentreprenørkjeden Sikringen og Huseiernes Landsforbund § 3-9, jf. § 3-1
V2001-48 BEST Stasjon AS § 3-9 - dispensasjon fra § 3-1
V2001-57 Tromsø Trafikkskolesenter AS § 3-9
A2001-10 Distribusjon av gratisaviser i Telemark § 3-10
V2001-56 Steinar Skaansar & Sønn AS og Oddmund Fjeld AS- Vedtak om omgjøring av vedtak V2001-16 § 3-2
V2001-51 Norsk Kjøttsamvirke BAs erverv av aksjene i Gudmundsen Eiendom AS § 3-11
V2001-52 Byggtorget AS - dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling § 3-9 jf. §§ 3-1 og 3-3
A2001-12 Samarbeid mellom Smith-gruppen og Dikema-gruppen § 3-11
V2001-50 Norform Gruppen AS - dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling § 3-9 jf. §§ 3-1 og 3-3
V2001-49 Trenor-Gruppen AS - dispensasjon til markedsdeling § 3-9 jf. § 3-3
V2001-46 Elite Foto § 3-9 - dispensasjon fra §§ 3-1 og 3-3
A2001-11 SKK Energi AS, VK Energi AS og BKK Kraft salg AS - Avgjørelse om ikke-inngrep § 3-11
V2001-47 Kristiansand Trafikkskole AS, Anders Emil Holm Trafikkskole og Stein A. Isaksen Trafikkskole § 3-9 - dispensasjon fra § 3-1
V2001-36 Geilo Skiheiser § 3-9
V2001-44 Naturli'Vis - felles markedsføring og felles priser § 3-9
V2001-45 Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil § 10
V2001-43 Hageland AS - felles markedsføring § 3-9
V2001-42 dispensasjon til samarbeid om priser og markedsdeling - kjedesamarbeidet SMART § 3-9, jf. §§ 3-1 og 3-3
V2001-40 Statoil Detaljhandel AS § 3-9, jf. § 3-1
V2001-40 Statoil Detaljhandel AS - søknad om dispensasjon til å fastsette maksimalpriser og foreta rabattdeling
V2001-38 Norgesgruppen ASA - nye kjedekontrakter for kiosk og dagligvare § 3-9
V2001-39 dispensasjon fra § 3-1 for samarbeid om pris på offentlige tolketjenester § 3-9
V2001-37 Varmefag AS § 3-9, jf. § 3-1
A2001-08 Norsk Wavin AS og Nordiske Wavin AS' kjøp av Icopal AS' divisjon plastrør § 3-11
V2001-34 Elektroserviceforeningen - midlertidig dispensasjon
V2001-18 Agder Stavforhandlarlag - dispensasjon til samarbeid om pris § 3-9, jf. § 3-4, jf. §3-1
A2001-07 Oslo Energi Produksjon AS' erverv av aksjer i Oppland Energiverk AS § 3-11
V2001-35 Kjøttbransjens Landsforbund § 3-4
V2001-33 Commit As §§ 3-1 og 3-3
V2001-30 Skribentenes klareringstjeneste (LINO) § 3-9
V2001-31 Floriss AS - franchise - dispensasjon fra § 3-1 § 3-9
V2001-29 rammeavtaler vedrørende kjededeltakere i Rica Hotels ASA § 3-9
V2001-24 Musikkjeden Hysj-Hysj AS - dispensasjon fra § 3-1 § 3-9
V2001-27 Norsk Kjøttsamvirke BAs erverv av aksjene i Gudmundsen Eiendom AS - vedtak om inngrep § 3-11
V2001-26 Simo Invest AS' erverv av Brio Barnvagnar AB - vedtak om inngrep § 3-11
V2001-14 Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil 3-10
V2001-28 Expert Norge AS § 3-1
V2001-25 Pava Finess ANS - dispensasjon fra § 3-1 § 3-9
V2001-19 Chrono AS § 3-1
V2001-16 Steinar Skaansar & Sønn AS og Oddmund Fjeld AS § 3-2
V2001-22 dispensasjon til prissamarbeid mellom Bilhuset AS, Stavanger, og Hegre Bil AS, Sandnes § 3-9 jf. § 3-1
V2001-23 Telemark Taxitransport AS - dispensasjon fra §§ 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. § 3-9
V2001-17 Den Norske Advokatforening - fastprisordning på førstegangskonsultasjon § 3-9
A2001-04 Coca-Cola Midi og Coca-Cola Drikker AS § 3-11
V2001-21 Din Flis Partner § 3-9 jf. §§ 3-1 og 3-3
V2001-20 Optikergruppen § 3-9
V2001-15 Taxi 2 - dispensasjon fra § 3-1 første ledd og § 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. § 3-9
V2001-13 Statens forvaltningstjeneste § 3-1
V2001-12 Taxi Sørlandet AS § 3-9
A2001-02 Narvesen ASA og Rema 1000 International AS § 3-11
A2001-01 Sandberg AS / Posten Norge BA, klage på forretningspraksis § 3-10
V2001-11 Finnmark Taxi AS § 3-9
V2001-10 Safarikjeden §§ 3-1 og 3-3
V2001-08 Europay Norge AS § 3-9
V2001-07 Diners Club Norge AS § 3-9
V2001-06 Visa Norge AS § 3-9
V2000-147 Forskrift om dispensasjon fra konkurranseloven for medlemmer av bygdeserviceforetak §§ 3-1 og 3-2
V2001-05 Norgestaxi Oslo AS § 3-9
V2001-03 Norgestaxi Stavanger AS § 3-9
V2001-01 dispensasjon fra § 3-1 første ledd for samarbeid om priser på transport av trevirke mellom syv virkestransportører i Valdres § 3-9
V2000-148 Forskrift om dispensasjon fra konkurranseloven for deltakere i maskinsamarbeid i landbruket § 3-1
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse