Vedtak og avgjørelser

2003

Sak Tittel Bestemmelse Brevdato
V2003-71 SAS-gruppen - vedtak om inngrep mot bedriftskundeavtalene
V2003-70 Synnøve Finden ASA - vedtak om avvisning av klage på at Konkurransetilsynet godkjenner at TINE BA legger meierianlegget i Drammen ut for salg
V2003-68 Kid Interiør AS - dispensasjon fra konkurranseloven
V2003-66 Oppdal Skisenter - dispensasjon for prissamarbeid
V2003-67 Riks Rent Franchise AS - midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven
V2003-65 Bang & Olufsen AS - dispensasjon for fastsettelse av maksimalpriser ved felles markedsføringskampanjer
V2003-64 Norske Filmbyråers Forening - Opphevelse av konkurransetilsynets vedtak V2003-30
V2003-63 TV2 AS og NRK AS - samarbeid om rettigheter til norske fotballkamper - dispensasjon for prissamarbeid og markedsdeling
V2003-62 Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere - dispensasjon for bokklubbavtaler
V2003-61 DnB og Gjensidige NOR - vedtak om inngrep mot fusjon
V2003-60 Vinterlandet - dispensasjon for samarbeid om priser i sammenheng med Vinterlandet heiskort
V2003-59 Osloguide-kooperativet - dispensasjon for prissamarbeid
A2003-15 Avisa Nordland AS - avgjørelse om ikke å gripe inn mot annonsepraksis
V2003-58 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL
V2003-57 Finansnæringens Hovedorganisasjon - samarbeid om premiegrunnlag og regulering av premiegrunnlag ved fullverdiforsikringer
V2003-54 Christel-s trafikkskule - dispensasjon for prissamarbeid om trafikkskoletjenester
V2003-55 Ole Henrik Olsen - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven
V2003-53 Kolo Veidekke AS og Litra Grus AS - Vedtak om inngrep mot bedriftserverv
V2003-52 Landslaget for lokalaviser - dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer
V2003-51 Norges Bilbransjeforbund - dispensasjon for fastsettelse av standardkontrakter ved salg av bil
V2003-50 Fetevaregrossistenes Landsforening, Norges Importostforening og Coop Norge AS - dispensasjon for rabattordning til deling av importtoll på ost
V2003-49 Statoil Detaljhandel AS - franchiseavtaler - forholdet til EØSavtalens konkurranseregler for foretak og konkurranselovens forbud
V2003-48 Finansnæringens Hovedorganisasjon - inngrep mot begrensinger i tilgangen til system for dataassistert skadebesiktigelse (DBS)
V2003-47 Elektrikerkjeden Sikringen - dispensasjon for prissamarbeid
v2003-41 Team Atlantic AS- Team Møkster AS - Dispensasjon fra konkurranseloven
V2003-46 Vedtak om inngrep mot Felleskjøpet Øst Vest BAs erverv av Norgesmøllene DA
V2003-45 Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil
V2003-43 Dalanebussen - dispensasjon fra konkurranseloven
V2003-44 Vibå Taxi - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven
V2003-33 Den norske Forfatterforening - dispensasjon for avtaler om royalty m.v. og bokklubbavtaler
V2003-37 Jernia ASA - midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven
V2003-34 Hewlett-Packard AS og AgriKjøp AS - dispensasjon for å anvende minimumsrabatter
V2003-35 Hewlett-Packard Norge AS - Stiftelsen Tradebroker-ISAL - dispensasjon for å anvende minimumsrabatter
V2003-42 Norwegian - vedtak om meldeplikt av datamateriale på rutenivå
V2003-10 Ringnes AS - dispensasjon for prissamarbeid
V2003-40 Fornyelse av vedtak - SAS- erverv av aksjer i Widerøe-s Flyveselskap ASA
V2003-30 Norske Filmbyråers Forening - midlertidig dispensasjon for gjeldende kollektive filmleieavtaler
V2003-25 Triumph International AS - dispensasjon for felles annonsering
V2003-29 SAS - vedtak om meldeplikt av datamateriale på rutenivå
V2003-15 Finansnæringens Hovedorganisasjon / Sparebankforeningen i Norge / Bankenes Betalingssentral AS - inngrep mot eksklusivitetsklausuler i avtale om innsamling av elektroniske korttransaksjonsdata
A2003-3 Drammens Tidendes lansering av Eiker Avis - avgjørelse om ikke-inngrep
V2003-12 Norges Bilbransjeforbund - dispensasjon fra konkurranseloven
V2003-8 H-Gruppen As - Vedtak om omgjøring av vedtak om dispensasjon fra konkurranseloven
V2003-11 Kongsberg Simrad AS og ABB AS - dispensasjon til anbudssamarbeid
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse