Vedtak og avgjørelser

2004

Sak Tittel Bestemmelse Brevdato
A2004-30 Markedet for russeutstyr i Norge § 11 - dominerende stilling
A2004-31 NorgesEnergi AS' erverv av AS Norske Shells strømkunder § 16 - inngrep mot foretakssammenslutninger
V2004-34 Omgjøring av vedtak om pålegg om opphør av rabattordninger § 11 - Misbruk av dominerende stilling
A2004-27 Klage på at Universal Pictures forskjellsbehandler filmutleier § 11 dominerende stilling
V2004-33 Ticketmaster New Venture Holding II AB/Ticnet AS § 16 - inngrep mot foretakssammenslutninger
A2004-19 Telenors prisstruktur for fasttelefoni § 11 - dominerende stilling
A2004-21 Holla Sparebank - Lunde Sparebanken - EDB Fellesdata AS § 11 - dominerende stilling
V2004-32 Ahlsell Holding AB - AS Bergens Rørhandel/AS Stavanger Rørhandel § 16 - inngrep mot foretakssammenslutninger
A2004-20 Telenor ASA og Telefast AS - avgjørelse om ikke-inngrep
V2004-31 Buskerud Fylkeskommune - unntak fra maksimalpris for drosje i Nedre Buskerud
A2004-18 AIT Nørhaven AS' erverv av AiT Gjøvik og AiT Trondheim - avgjørelse om ikke-inngrep
A2004-17 Innholdsutvikling AS' erverv av aksjer i Intermedium AS - avgjørelse om ikke-inngrep
A2004-16 Telenor ASA og Nordialog AS - avgjørelse om ikke-inngrep
A2004-14 Sika Norge AS og Sika Technology AGs erverv av Scancem - avgjørelse om ikke å gripe inn mot bedriftserverv
A2004-15 Fusjon mellom Hedmark Energi Holding AS, Hamar-regionen Energiverk AS og Lillehammer og Gausdal Energiverk AS - avgjørelse om ikke-inngrep
V2004-28 TrioVing - inngrep mot konkurransebegrensende rabatter og utestengning fra marked
V2004-26 Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere - dispensasjon for bokklubbavtaler
V2004-25 Tekstil Partner Nor AS - innvilgelse av søknad om dispensasjon fra Konkurranseloven for prissamarbeid
V2004-24 Norges Apotekerforening - inngrep mot medlemsapotekenes bruk av eksklusivitetsavtaler
A2004-10 Fugros kjøp av Thales Geosolutions - avgjørelse om ikke å gripe inn mot bedriftserverv
V2004-23 Norengros - dispensasjon for samarbeid om maksimalpriser, anbud og markedsdeling
V2004-18 Apokjeden AS - dispensasjon fra konkurranseloven om samarbeid ved anbud
V2004-19 Nordialog AS - dispensasjon for prissamarbeid
V2004-20 Gullåren Norge AS - dispensasjon for prissamarbeid
V2004-21 Joh-System AS - vedtak om inngrep etter erverv av virksomheten i Engrospartner AS
V2004-22 Norsk Logopedlag - dispensasjon fra Konkurranseloven for utarbeidelse og utgivelse av veiledende honorartakster for behandling og undervisning hos logoped
V2004-15 Monterkjeden AS - dispensasjon for maksimalpriser og felles anbud
V2004-14 NorBetong AS - vedtak om inngrep
A2004-9 CCB Ståls kjøp av Johan Vinje Stål og Dikema Stål - avgjørelse om ikke å gripe inn mot bedriftserverv
V2004-16 Nobø Elektro AS - vedtak om inngrep i bedrifserverv av Siemens Electrical Heating AS
V2004-9 Jernia ASA/ ProffPartner - Søknad om dispensasjon fra konkurranseloven
V2004-8 Alex Stewart Environmental Services AS og SLab AS - dispensasjon for samarbeid om laboratorietjenester
V2004-10 TINE BA - vedtak om inngrep mot bruk av lojalitetsrabatter ved salg av hvitost til industrikunder
V2004-6 Bodø Boligbyggelag - inngrep mot innkreving av gebyr ved salg av andel i borettslag tilknyttet Bodø Boligbyggelag gjennom ekstern megler
V2004-7 Unipa AS - dispensasjon for fastsettelse av veiledende priser
V2004-4 Prior Norge BA og Jærkylling AS - samarbeid gjennom AS Hønseslakt - dispensasjon for prissamarbeid
A2004-3 Scan Secure - tilsynet griper ikke inn mot ESMIs prising av detektorer til bruk i brannvarslingssystemer
V2004-3 Ringnes AS og ICA Norge AS - dispensasjon for prissamarbeid
A2004-2 Prior Norge BA - Henvendelse vedrørende pålegg om installasjon av bakteriedrepende ultrafiolette lysrør i vannforsyningen
V2004-2 Nordmøre Energiverk - dispensasjon til markedsdeling
V2004-5 Norsk Gjenvinning AS - dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling
A2004-1 Bakers AS erverv av Bakehuset AS - avgjørelse om ikke å gripe inn mot bedriftserverv
V2004-1 SAS - omgjøring av vedtak V2003-71
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse