Vedtak og avgjørelser

2005

Sak Tittel Bestemmelse Brevdato
A2005-44 Posten Norge AS og FSD Holdco AB - delvis unntak fra gjennomføringsforbud § 19
V2005-25 Validus AS - vedtak om overtredelsesgebyr § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr
V2005-26 Fosen Trafikklag ASA - vedtak om overtredelsesgebyr § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr
V2005-27 Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil § 33
V2005-23 Lidl Norge - konkurranseloven § 24 - pålegg om meldeplikt §24 - opplysningsplikt
V2005-22 Coop Norge AS - konkurranseloven § 24 - pålegg om meldeplikt §24 - opplysningsplikt
V2005-20 ICA Norge AS - konkurranseloven § 24 - pålegg om meldeplikt §24 - opplysningsplikt
V2005-24 Smart Club ASA - konkurranseloven § 24 - pålegg om meldeplikt § 24 - opplysningsplikt
V2005-21 Rema 1000 Norge AS - konkurranseloven § 24 - pålegg om meldeplikt § 24 - opplysningsplikt
V2005-19 (opphevet)
A2005-38 Steinindustriens Landssammenslutning - avslag på anmodning om å vurdere lovligheten av salg av gravminner i De kirkelige fellesråd § 12 Pålegg om opphør
V2005-17 Nor Tekstil AS - vedtak om overtredelsesgebyr § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr
V2005-14 Norsk Aller AS - vedtak om overtredelsesgebyr § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr
V2005-15 Instrutek AS - vedtak om overtredelsesgebyr § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr
V2005-16 Connex Norge AS - vedtak om overtredelsesgebyr § 29 jf. § 18 - om overtredelsesgebyr
V2005-18 Orkla ASA - Collett Pharma AS § 16 - inngrep mot foretakssammenslutning
A2005-36 TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen § 16 - inngrep mot foretakssammenslutning
A2005-34 Klage på European Nursery Group Norway AS og Babyspesialisten § 10 og § 11
A2005-26 Avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør av konkurranseskadelig underprising § 11 - misbruk av dominerende stilling
A2005-33 Finn.no - leveringsnektelse av internettbaserte boligannonsetjenester § 11 - misbruk av dominerende stilling
V2005-13 Color Line AS - konkurranseloven § 24 - meldeplikt av regnskapsdata § 24 - opplysningsplikt
A2005-30 Port It ASA og Smartcall ASAs termineringspris § 11 - misbruk av dominerende stilling
V2005-12 Prior Norge BA - Norgården AS - vedtak om inngrep § 16 - inngrep mot foretakssammenslutninger
A2005-28 Avslag på anmodning om påbud om opphør § 11 - misbruk av dominerende stilling
A2005-24 SAS Eurobonus - avslag på anmodning om påbud om opphør § 11- misbruk av dominerende stilling
A2005-22 Rabattavtale mellom Telenor Telecom Solutions AS og NBBL § 11 - misbruk av dominerende stilling
V2005-10 Bankenes Betalingssentral AS' erverv av ZebZign AS § 16 - inngrep mot foretakssammenslutning
V2005-11 Inngrep mot foretakssammenslutningen mellom National-Oilwell og Varco § 16 - inngrep mot foretakssammenslutning
A2005-21 Samarbeid mellom regionale helseforetak § 10 - konkurransebegrensende avtaler
V2005-9 Overtredelsesgebyr for konkurranseskadelig underprising på ruten Oslo-Haugesund § 29 jf. § 11 - vedtak om overtredelsesgebyr
A2005-19 110 Telemark - avslag på anmodning om inngrep § 11 - misbruk av dominerende stilling
A2005-16 Sjoa Adventure - Raftingselskapene på Sjoa Elv - avslag på anmodning om opphør § 10 og § 11
A2005-12 Anmodning om en vurdering av lovligheten når det gjelder salg av gravminner i de kirkelige fellesråd § 12 Pålegg om opphør
A2005-13 Fredrikstad og Omegn Boligbyggerlag § 11- misbruk av dominerende stilling
V2005-6 Telenor Telecom Solutions AS - Tiscali AS § 16 - inngrep mot foretakssammenslutning
V2005-4 Meldeplikt av preferanseklausuler i SAS-gruppens bedriftskundeavtaler § 24- opplysningsplikt og gransking
V2005-3 Swarco Norge AS - Peek Trafikk § 16 - inngrep mot foretakssammenslutning
A2005-3 KONE Corporations - MacGREGOR International AB § 16 - inngrep mot foretakssammenslutning
V2005-2 Endring av forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil § 33
A2005-1 Telenor - videresalg xDSL - avslag på anmodning om inngrep § 11- misbruk av dominerende stilling
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse