Vedtak og avgjørelser

2008

Sak Tittel Bestemmelse Brevdato
V2008-23 Jæren Dekk AS - ilegg av overtredelsesgebyr §29 Overtredelsesgebyr, §18 Melding foretakssm.slutn
A2008-33 Hitec Industries AS- Gregoire ASA - delvis unntak fra gjennomføringsforbudet § 19 Gjennomføringsforbud
A2008-32 Norway Pelagic ASA – klage frå Rederiforeningen for Kystringnotfartøy §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
V2008-22 Opplysningen Mobil AS - inngrep mot foretakssammenslutning §16 Foretakssammenslutning
A2008-29 Borea Opportunity IV AS/Software Innovation - delvis unntak fra gjennomføringsforbudet § 19 Gjennomføringsforbud
V2008-19 V2008-19 Tertnes Holding AS - ilegg av overtredelsesgebyr §29 Overtredelsesgebyr, §18 Melding foretakssm.slutn.
V2008-16 R&M Ship Interior AS - ilegg av overtredelsesgebyr §29 Overtredelsesgebyr, §18 Melding foretakssm.slutn.
V2008-20 Sør-Tre Bruk AS - ilegg av overtredelsesgebyr §29 Overtredelsesgebyr, §18 Melding foretakssm.slutn.
V2008-21 Nerliens Meszansky AS - ilegg av overtredelsesgebyr §29 Overtredelsesgebyr, §18 Melding foretakssm.slutn.
V2008-18 Håkonrune Rør AS - Oslo VVS Service - vedtak om overtredelsesgebyr §10 Ulovlig samarbeid, §29 Overtredelsesgebyr
A2008-31 Media Plus AS og Frantz Annonseservice AS - avslag på anmodningen om å gripe inn mot Cicero Annonsebyrå AS §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
A2008-28 Felleskjøpet Agri BA - avgjørelse om ikke-inngrep mot foretakssammenslutning §16 Foretakssammenslutning
A2008-30 Canica Invest AS/ Komplett ASA– delvis unntak fra gjennomføringsforbudet. § 19 Gjennomføringsforbud
V2008-14 Frydenbø Industri AS - ilegg av overtredelsesgebyr §18 Melding foretakssm.slutn.;§29 Overtredelsesgebyr
V2008-15 Jason Engineering AS - ilegg av overtredelsesgebyr §18 Melding foretakssm.slutn.;§29 Overtredelsesgebyr
A2008-26 Kjell Arve Madsvåg - avslag på anmodning om å gripe inn mot Tine BA §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
V2008-13 Alsaker Fjordbruk AS - ilegg av overtredelsesgebyr §18 Melding foretakssm.slutn.;§29 Overtredelsesgebyr
A2008-23 Hobbyco AS - Micromonsters AS - avslag på anmodning om å gripe inn §10 Ulovlig samarbeid;§12 Pålegg om opphør
A2008-24 InterMedium AS - Edda Media AS og Infopaq AS - avslag på anmodning om å gripe inn §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
A2008-25 BNP Paribas - avslag på anmodning om å gripe inn mot reduksjon i interbankgebyret for minibank §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
A2008-19 ErgoGroup AS - avslag på anmodning om inngrep §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
A2008-22 Veolia Miljø Metall AS - avslag på anmodning om å gripe inn mot Autoretur AS §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
A2008-21 Veolia Miljø Metall AS - avslag på anmodning om å gripe inn mot Elretur AS §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
A2008-20 Ragn-Sells AS - avslag på anmodning om å gripe inn mot Elretur AS §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
A2008-18 CyberBook AS - avslag på anmodning om inngrep mot Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug, Det norske Samlaget og Forlaget Fag og Kultur §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
V2008-12 Eurofins Danmark A/S - Lantmännen Analycen AB - vedtak om inngrep mot foretakssammenslutning §16 Foretakssammenslutning
A2008-17 Biltema AS - avslag på anmodning om å gripe inn mot Respo MTS Norge AS og Golvimporten Entreprenad AB §10 Ulovlig samarbeid;§12 Pålegg om opphør
A2008-16 Spis Grilstad AS/Stjernekylling AS - Cardinal Foods AS og Hugaasgruppen AS - avslag på førespurnad om å gripe inn §10 Ulovlig samarbeid;§12 Pålegg om opphør
A2008-15 Silver Pensjonsforsikring AS - avslag på anmodning om å gripe inn mot Storebrand Livsforsikring AS §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
A2008-14 Tolketjenesten.no - avslag på anmodning om å gripe inn mot Noricomgruppen DA §10 Ulovlig samarbeid;§12 Pålegg om opphør
A2008-13 KLP - Vital - avslag på anmodning om å gripe inn §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
V2008-11 Lunde Gruppen AS - ilegg av overtredelsesgebyr §18 Melding foretakssm.slutn.;§29 Overtredelsesgebyr
V2008-10 Rema 1000 - Lidl Norge GmbH - inngrep mot foretakssammenslutning §16 Foretakssammenslutning
A2008-12 Cardinal Foods AS - Hugaas Gruppen AS - avgjørelse om ikke-inngrep mot foretakssammenslutning §16 Foretakssammenslutning
V2008-9 Smart Consult AS - omgjøring av overtredelsesgebyr i vedtak V2007-4 §29 Overtredelsesgebyr
V2008-7 Avvisning av klage på avgjørelse A2008-4
V2008-8 Avvisning av klage på avgjørelse A2008-5
A2008-9 Norsk Kabel-TV Forbund - avslag på anmodning om å gripe inn mot TV 2 §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
A2008-11 Lyse Tele - avslag på anmodning mot å gripe inn mot TV 2 §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
V2008-6 Endring av forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil
A2008-10 Bergen Grafisk - avslag på anmodning om å gripe inn mot Posten Norge AS §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
V2008-5 Brenntag Nordic AS - vedtak om pålegg om opphør og overtredelsesgebyr §10 Ulovlig samarbeid;§12 Pålegg om opphør;§29 Overtredelsesgebyr
A2008-8 Cantando Musikkforlag AS - avslag på anmodning om å gripe inn mot Norsk Musikkforleggerforening §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
V2008-4 Borregaard Industries Limited - vedtak om pålegg om opphør og overtredelsesgebyr §10 Ulovlig samarbeid;§12 Pålegg om opphør;§29 Overtredelsesgebyr
A2008-6 Avslag på anmodning om å gripe inn mot Finn Eiendom, Zett og Tinde §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
A2008-5 Inger Marie F. Raassum - avslag på anmodning om inngrep §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
A2008-4 Inger Marie F. Raassum - avslag på anmodning om inngrep §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
A2008-7 Start Network AS - avslag på anmodning om å gripe inn mot Telenor ASAs avtale om kontraktsrabatt for Jara ADSL og Jara SHDSL §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
A2008-3 Ullevål Begravelsesbyrå AS - avslag på anmodning om å gripe inn mot Oslo Nøytrale Byråvakt AS §10 Ulovlig samarbeid;§12 Pålegg om opphør
V2008-3 AS Norske Shell - spesifiserte eiendeler fra YX Energi Norge AS - inngrep mot foretakssammenslutning §16 Foretakssammenslutning
V2008-1 Bergen Sentrum øre nese hals Øyvind Jensen - Tor W. Søderstrøm spesialist øre nese halssykdommer - vedtak om pålegg om opphør etter konkurranseskadelig samarbeid §10 Ulovlig samarbeid;§12 Pålegg om opphør
V2008-2 Norges Taxiforbund - avslag på søknad om unntak fra maksimalprisforskriften for kjøring med drosjebil i Karmøy og Haugesund kommune
A2008-2 Norpost AS - avslag på anmodning om å gripe inn mot Posten Norge AS §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
A2008-1 Nordisk Express AS - avslag på anmodning om å gripe inn mot Toll- og avgiftsdirektoratet §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse