Vedtak og avgjørelser

2009

Sak Tittel Bestemmelse Brevdato
A2009-47 Søknad om unntak fra maksimalprisforskriften for drosjebil - Hønefoss Taxi BA - avslag
A2009-46 iTicket AS - avslag på anmodning om å gripe inn mot Billettservice AS § 12 Pålegg om opphør; § 11 Misbruk av dominans
A2009-45 Ektornet Nordic S.A m.fl. - Estatia Resort Kragerø AS m.fl. - konkurranseloven § 19 - delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet § 19 Gjennomføringsforbud
A2009-44 Ugland Group AS - avslag på anmodning om å gripe inn mot Cappelen Damm AS § 12 Pålegg om opphør jf. §§ 10 Ulovlig samarbeid og 11 Misbruk av dominans
V2009-19 ISS Facility Services AS - overtredelsesgebyr for ufullstendige opplysninger §29 Overtredelsesgebyr, §18 Melding foretakssm.slutn.
A2009-43 Søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune - avslag
V2009-18 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA - overtredelsesgebyr for brudd på gjennomføringsforbudet §29 Overtredelsesgebyr, §19 Gjennomføringsforbud
A2009-42 Finn.no AS – privatperson – avvisning av anmodning om pålegg §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør
A2009-41 Tønsberg Investment Group AS / Jotunfjell Partners AS - Pytt & Panne AS mfl.- deres konkursbo § 19 Gjennomføringsforbud
A2009-40 Kollektor AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot Posten Norge AS/Itella Information AS §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør
A2009-39 Helsebuss Møre SUS – avslag på anmodning om inngrep mot Nordvest Taxi AS §10 Ulovlig samarbeid; §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør
A2009-38 Norgro AS – Gartnersenteret AS – avgjørelse om ikke-inngrep mot foretakssammenslutning §16 Foretakssammenslutning
A2009-37 Avslag på anmodning om å gripe inn mot Autolink AS §10 Ulovlig samarbeid; §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør
A2009-36 Standal Konsult – avslag på anmodning om å gripe inn mot Unicall Skien AS §10 Ulovlig samarbeid; §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør
A2009-35 Avslag på anmodning mot å gripe inn mot Rentpack AS §10 Ulovlig samarbeid;§12 Pålegg om opphør
V2009-17 Gran & Ekran AS og Grunnarbeid AS – vedtak om overtredelsesgebyr §10 Ulovlig samarbeid;§29 Overtredelsesgebyr
V2009-16 Pharmaq AS – Intervet International B.V. – avslag på begjæring om tvangslisens § 47 Patentloven
V2009-15 Norges Turbileierforbund – vedtak om pålegg om opphør og overtredelsesgebyr § 10 Ulovlig samarbeid; § 12 Pålegg om opphør; § 29 Overtredelsesgebyr
A2009-34 Brubakken Truckservice AS – AL Maskin AS – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet § 19 Gjennomføringsforbud
A2009-33 Bama Gruppen AS, Bare Frukt & Grønt AS – Knatten Fruktgård – avslag på anmodning om å gripe inn §10 Ulovlig samarbeid; §12 Pålegg om opphør
A2009-32 BKK AS – privatperson – avslag på anmodning om å gripe inn § 11 Misbruk av dominans; § 12 Pålegg om opphør
A2009-30 Get AS – privatperson – avslag på anmodning om å gripe inn § 11 Misbruk av dominans; § 12 Pålegg om opphør
A2009-29 Salsa Kompaniet AS – Salsa Site – avslag på anmodning om å gripe inn § 10 Ulovlig samarbeid; § 11 Misbruk av dominans; § 12 Pålegg om opphør
A2009-31 MBO/Nordisk Film Distribusjon AS – Benni's Musikk – avslag på anmodning om å gripe inn §10 Ulovlig samarbeid; §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør
A2009-28 Agderposten Medier AS – TS-avisen AS/Arendals Tidende AS – avslag på anmodning om å gripe inn
A2009-27 Asker rens & skjorteservice – Trekanten Renseri – avslag på anmodning om å gripe inn §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør
A2009-25 Klage fra privatperson – hotellpriser i Molde – avslag på anmodning om å gripe inn § 10 Ulovlig samarbeid; § 12 Pålegg om opphør
A2009-26 Bladet Vesterålen AS – SortlandsAvisa AS – avslag på anmodning om å gripe inn § 11 Misbruk av dominans; § 12 Pålegg om opphør
V2009-14 Validus AS – Sunkost ASA – inngrep mot foretakssammenslutning § 16 Foretakssammenslutning; § 20 Vedtak om inngrep
A2009-24 Media Bergen AS - delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet §19 Gjennomføringsforbud
V2009-13 Staur Invest AS - ilegg av overtredelsesgebyr §29 Overtredelsesgebyr, §18 Melding foretakssm.slutn.
V2009-11 Ø.M: Fjeld AS - ilegg av overtredelsesgebyr §18 Melding foretakssm.slutn.;§29 Overtredelsesgebyr
A2009-23 Media Bergen AS - avslag på anmodning om opphevelse av gjennomføringsforbudet §19 Gjennomføringsforbud
V2009-10 Borgestad Fabrikker AS - ilegg av overtredelsesgebyr §18 Melding foretakssm.slutn.;§29 Overtredelsesgebyr
V2009-9 Oceaneering AS – vedtak om overtredelsesgebyr § 18 Melding foretakssm.slutn.; § 29 Overtredelsesgebyr
A2009-22 Exporama Senteret AS - avslag på anmodning om inngrep §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
A2009-21 Avvisning av klage mot GET AS § 11 Misbruk av dominans
A2009-20 Statkraft AS - Agder Energi AS - ikke aktuelt med inngrep mot foretakssammenslutning §16 Foretakssammenslutning
V2009-8 Forskrift om endring av forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil
A2009-19 Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug, Det Norske Samlaget og Forlaget Fag og Kultur – CyberBook AS – avslag på anmodning om å gripe inn § 11 Misbruk av dominans; § 12 Pålegg om opphør
A2009-18 Vestfold Taxisentral AS, Borre Taxi AS – løyvehavere – avslag på anmodning om å gripe inn § 10 Ulovlig samarbeid; § 12 Pålegg om opphør
V2009-12 Rema 1000 AS - ilegg av overtredelsesgebyr
A2009-17 Dow Agrosciences Danmark AS/BASF - avslag på anmodning om pålegg om opphør §10 Ulovlig samarbeid;§12 Pålegg om opphør
V2009-7 Taxi Midt-Norge AS - pålegg om opphør og ileggelse av overtredelsesgebyr §10 Ulovlig samarbeid;§12 Pålegg om opphør;§29 Overtredelsesgebyr
A2009-15 Nordland Taxi AS - avslag på anmodning om inngrep §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
A2009-14 Mediebedriftenes Klareringstjenste AS - avslag på anmodning inngrep fra Meltwater News AS §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
A2009-16 Transportsentraler - avslag på anmodning om pålegg om opphør §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
A2009-13 Jotunfjell Partners AS - Gaupa Holding AS, Wistex AS, Fritidssenteret AS, deres konkursbo - delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet § 19 Gjennomføringsforbud
A2009-12 Blue Power AS – Leggera AS – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet § 19 Gjennomføringsforbud
A2009-10 Aegir Norway Holding AS – Roxar ASA §19 Gjennomføringsforbud
A2009-11 Forva AS m.fl. - Festival Engros AS - delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet § 19 Gjennomføringsforbud
A2009-9 Access Industries - Nordisk Mobiltelefon - anmodning om opphevelse av gjennomføringsforbud § 19 Gjennomføringsforbud
A2009-8 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA - Advokatfirmaet DLA Piper Bergen DA - avslag på anmodning om opphevelse av gjennomføringsforbudet § 19 Gjennomføringsforbud
A2009-7 BenAir AS - Oslo Lufthavn AS - avslag på begjæring om midlertidig vedtak og pålegg om opphør §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
A2009-6 Robert Bergheim - avslag på anmodning om å gripe inn mot Q-Park § 11 Misbruk av dominans; § 12 Pålegg om opphør
V2009-3 RS Platou ASA – Glitnir Securities AS – overtredelsesgebyr § 29 Overtredelsesgebyr; § 19 Gjennomføringsforbud
V2009-5 BioMar Holding AS - ilegg av overtredelsesgebyr §29 Overtredelsesgebyr, §18 Melding foretakssm.slutn
V2009-4 Søknad om unntak fra forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil i Østfold fylke - delvis avslag
V2009-2 Scan Trade Investering AS - ilegg av overtredelsesgebyr §29 Overtredelsesgebyr, §18 Melding foretakssm.slutn.
A2009-5 Avvisning av klage fra Radio Haugaland §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
A2009-3 Buildassist AS - avslag på anmodning om å gripe inn mot Europark §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
A2009-2 ErgoSeat - avslag på anmodning om å gripe inn mot Anatomic Sitt - Hjelpemiddelspesialisten AS §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
A2009-1 Radio Haugaland - avslag på anmodning om å gripe inn mot Haugesunds Avis og Radio 102 §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse