Vedtak og avgjørelser

2010

Sak Tittel Bestemmelse Brevdato
A2010-22 Triolink AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot Finn Bil AS § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2010–34 NRK, P4 Radio Hele Norge AS og SBS Radio AS – konkurranseloven § 11 – urimelig pris og/eller diskriminerende pris – 21st Venture AS § 11 Misbruk av dominans
A2010-33 Harris Corporation - Global Connectivity Services (GCS) of Schlumberger Limited – konkurranseloven § 16 – avslutning av sak § 16 Foretakssammenslutning
V2010-6 IK Lykke AS – pålegg om meldeplikt §24 Opplysningsplikt
V2010-5 Norgesgruppen ASA – pålegg om meldeplikt §24 Opplysningsplikt
A2010-31 Protan AS – konkurranseloven § 12 jf. § 11 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Protan AS § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2010-26 Horeka AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot Figgjo AS og Porsgrunds Porselænsfabrik AS § 10 Ulovlig samarbeid, § 12 Pålegg om opphør
A2010-28 Fokus Bank NUF - A Halvorsen & Sønn AS - delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet § 19 Gjennomføringsforbudet
A2010-27 Meltwater News AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot Mediebedriftenes Klareringstjeneste AS § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2010-25 Hårberg Elektro - Canal Digital Norge AS - avslag på anmodning om pålegg om opphør § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2010-20 Atle Pedersen - avslag på anmodning om å gripe inn mot IF Skadeforsikring NUF § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2010-23 Strømservice AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot 24SevenOffice ASA og Fokus Bank ASA § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2010-24 Japan Photo Holding Norge AS - Eurofoto AS - delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet §19 Gjennomføringsforbudet
A2010-21 Privatperson – avslag på anmodning om å gripe inn mot Telenor § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2010-16 Ålesund Taxi AS – avslag på søknad om unntak fra maksimalprisforskriften Maksimalprisforskriften §10
V2010-3 Rema 1000 Norge AS- pålegg om meldeplikt §24 Opplysningsplikt
V2010-1 Norgesgruppen ASA- pålegg om meldeplikt §24 Opplysningsplikt
V2010-4 ICA Norge AS- pålegg om meldeplikt §24 Opplysningsplikt
V2010-2 Coop Norge Handel AS - pålegg om meldeplikt §24 Opplysningsplikt
A2010-18 Idium AS - Network Solutions Norway AS - avslag på anmodning om pålegg om opphør § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2010-17 Sparebank 1 Skadeforsikring AS - Unison Forsikring ASA – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet § 19 Gjennomføringsforbud
A2010-15 Papaya Design og Marketing AS - Norsk Golfforbund – avslag på anmodning om opphør § 12 Pålegg om opphør; §§ 11 misbruk av dominerende stilling
A2010-14 konkurranseloven § 12 jf. §§ 10 og 11 - avslag på anmodning om å gripe inn mot NHO Service § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2010-13 Actavis Lier AS – Inpac AS, dets konkursbo – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet § 19 Gjennomføringsforbud
A2010-12 Privatperson - avslag på anmodning om å gripe inn mot Nortura § 12 Pålegg om opphør jf. §§ 11 misbruk av dominerende stilling
A2010-11 Witvley Meat - dismissal of request to intervene § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2010-10 Privatperson – avslag på anmodning om å gripe inn mot Tilsynsrådet for advokatvirksomhet § 12 Pålegg om opphør jf. §§ 10 Ulovlig samarbeid
A2010-8 Privatperson – avslag på anmodning om å gripe inn mot Tilsynsrådet for advokatvirksomhet § 12 Pålegg om opphør jf. §§ 10 Ulovlig samarbeid
A2010-9 Privatperson – avslag på anmodning om å regulere takster på bruk av femsifrede kortnumre og servicetelefoner §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør
A2010-7 Moss Bymagasin AS - konkurranseloven § 12 tredje ledd jf. §10 og § 11 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Moss Avis § 12 Pålegg om opphør, § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans
A2010-6 Din Bilpartner AS - konkurranseloven § 12, jf. §§ 10 og 11 - avslag på anmodning mot å gripe inn mot Volkswagen Group AB § 12 Pålegg om opphør, § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans
A2010-5 Bombardier Recreational Products Inc / Bombardier Recreational Products Norway AS - konkurranseloven § 12, jf. §§ 10 og 11 - avslag på anmodning om pålegg om opphør § 12 Pålegg om opphør, § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans
A2010-4 Jadar Eiendom - konkurranseloven § 12 tredje ledd jf. § 11 - avslag på anmodning mot å gripe inn mot Lyse Elnett/Lyse AS § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2010-2 Alfaman AS - Top Temp Bemanning Oslo AS,dets konkursbo - konkurranseloven § 19 annet ledd - delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet § 19 Gjennomføringsforbudet
A2010-3 Joint-Stock Company Vyborgskaya Cellulosa § 12 Pålegg om opphør jf. §§ 10 Ulovlig samarbeid og 11 Misbruk av dominans
A2010-1 Telenor ASA - konkurranseloven § 12 - avslag på anmodning om pålegg om opphør § 12 Pålegg om opphør
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse