Vedtak og avgjørelser

2011

Sak Tittel Bestemmelse Brevdato
A2011-51 Terra Eiendomsmegling – avslag på anmodning om å gripe inn §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
A2011-50 Hotel Bergen Airport AS / Hotel Savoy AS / Hotel Folketeateret AS / Clarion Hotel Oslo Airport AS – ChoHSMG AS – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet § 19 Gjennomføringsforbud
A2011-46 Gjøvik Kirkelige Fellesråd – avslag på anmodning om å gripe inn §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
A2011-48 Telenor ASA – avslag på anmodning om å gripe inn §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
A2011-47 Tine BA - avslag på anmodning om å gripe inn §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør
V2011-18 Telenor Norge AS - LOS Bynett AS/Bynett Privat AS - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud §19 Gjennomføringsforbud
V2011-17 Nettbuss – Fjord1 – pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud § 19 Gjennomføringsforbud
A2011-45 Rema 1000 AS – avslag på anmodning om å gripe inn § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2011-43 Finnmarkseiendommen Finnmarkkuopmodat - Avslag på anmodning om å gripe inn § 10 Ulovlig samarbeid § 11 Misbruk av dominans § 12 Pålegg om opphør
A2011-44 Scandinavian Intertrade AS - avslag på anmodning om å treffe midlertidig vedtak § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, §12 Pålegg om opphør
A2011-42 Moelven Industrier ASA-H-Profil AS-Profil Grinder AS- delvis opphevelse av gjennomføringsforbud § 19 Gjennomføringsforbudet
A2011-32 Kunnskapsforlaget ANS - avslag på anmodning om å gripe inn § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, §12 Pålegg om opphør
A2011-41 Hagen AS – avslag på anmodning om å gripe inn § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2011-40 Artic Pukk og Grus AS - avslag på anmodning om å gripe inn § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2011-39 NCC Roads AS – avslag på anmodning om å gripe inn § 11 Misbruk av dominans; § 12 Pålegg om opphør
A2011-38 Bowling 1 Kongsvinger AS - avslag på anmodning om å gripe inn § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2011-37 Norges Jeger og Fiskerforbund - avslag på anmodning om å gripe inn § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, §12 Pålegg om opphør
V2011-16 Pareto AS – Factor Insurance Group AS – vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet §29 Overtredelsesgebyr, §19 Gjennomføringsforbud
A2011-36 Scandiavian Intertrade AS - avslag på anmodning om å gripe inn mot Link Mobility § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2011-35 International Business Machines AS - avslag på anmodning om å gripe inn § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2011-34 Hewlett Packard Norge AS - avslag på anmodning om å gripe inn § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
V2011-13 Multiconsult AS – Industriplan AS – vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet §29 Overtredelsesgebyr, §19 Gjennomføringsforbud
V2011-14 YIT AS – Haug og Ruud AS – vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet §29 Overtredelsesgebyr, §19 Gjennomføringsforbud
V2011-15 Plantasjen Norge AS - Mandal Hagesenter AS – vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - brudd på gjennomføringsforbudet § 29 Overtredelsesgebyr; § 19 Gjennomføringsforbud
V2011-12 Ski Taxi BA, Follo Taxisentral BA og Ski Follo Taxidrift AS – ileggelse av overtredelsesgebyr og pålegg om opphør § 10 Ulovlig samarbeid; § 12 Pålegg om opphør; § 29 Overtredelsesgebyr
A2011-33 Hafslund AS – avslag på anmodning om å gripe inn § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
V2011-11 IcopalTak AS – Fløysand Tak AS – vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr § 10 Ulovlig samarbeid; § 29 Overtredelsesgebyr
A2011-31 Bro- og Tunnelselskapet AS - avslag på anmodning om å gripe inn § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
V2011-10 Felleskjøpet Agri BA – avslag på anmodning om å gripe inn § 10 Ulovlig samarbeid; § 12 Pålegg om opphør
A2011-30 Tussa Nett AS – avslag på anmodning om å gripe inn § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2011-28 P4 Radio Hele Norge AS – avslag på anmodning om å gripe inn §10 Ulovlig samarbeid; §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør
V2011-9 Nordic Crane Group AS - Tom Ola Bull Transport og Kranservice AS - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud §19 Gjennomføringsforbud
A2011-29 VV Holding AS - Veidekke Gjenvinning AS - avgjørelse om ikke-inngrep mot foretakssammenslutning § 16 Foretakssammenslutning
A2011-27 Symfoni Software AS – Rubik Solutions Group AS - delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet § 19 Gjennomføringsforbudet
A2011-24 Canal Digital Norge AS – avslag på anmodning om å gripe inn § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2011-26 Gullsmed Rørvik AS – avslag på anmodning om å gripe inn § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2011-21 Bring Logistics AS - avslag på anmodning om å gripe inn § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2011-22 Shortcar DA-Norges Bilsportforbund-Norsk Shortcar Klubb - avslag på anmodning om å gripe inn § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2011-23 A2011-23 Kvalsvik Produksjon as - avslag på anmodning om å gripe inn § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2011-14 Posten Norge AS - avslag på anmodning om å gripe inn § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2011-20 Cargonet AS -avslag på anmodning om inngrep § 11 misbruk av dominans
V2011-8 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - inngrep mot foretakssammenslutning § 16 Foretakssammenslutning; § 20 Vedtak om inngrep
A2011-19 Codan Forsikring NUF – avslag på anmodning om å gripe inn § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2011-18 Billettservice AS - avslag på anmodning om å gripe inn § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2011-17 TrønderEnergi Nett AS - avslag på anmodning om inngrep - Fjordkraft AS, Trondheim Kraft AS og Midt Norge Kraft § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
V2011-6 NorliGruppen AS - Opphevelse av gjennomføringsforbud pålagt i vedtak V2011-5 § 16 - avslutning av sak, Forvaltningsloven § 35
A2011-16 Jotobico Holding AS - Prosessventiler AS - delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet § 19 Gjennomføringsforbudet
A2011-15 Ashland Danmark ApS – avslag på anmodning om å gripe inn § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2011-13 Vinmonopolet AS – avslag på anmoding om å gripe inn § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2011-11 Bergen Parkeringsselskap KF - avslag på anmodning om pålegg om opphør § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2011-12 Norgesbakeriene AS – Napoleon Invest AS - avgjørelse om ikke-inngrep mot foretakssammenslutning § 16 – Inngrep mot foretakssammenslutninger mv.
A2011-10 Finn.no – avslag på anmodning om å gripe inn § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
V2011-5 Norli Gruppen AS / NorgesGruppen Bok og Papir AS - inngrep mot foretakssammenslutning § 16 Foretakssammenslutning; § 20 Vedtak om inngrep
A2011-9 Oaktree Capital Management L.P. - Beluga Group GmbH - delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet § 19 Gjennomføringsforbudet
A2011-5 NetCom AS - avslag på anmodning om inngrep mot konkurranseskadelig adferd § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2011-7 Reitangruppen AS – Nordenfjeldske Travelnet AS og Nordenfjeldske Invest AS -delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet § 19 Gjennomføringsforbudet
V2011-4 Tine SA - Avslag på anmoding om å gripe inn § 12 Pålegg om opphør, § 11 Misbruk av dominans
A2011-8 Boa Holding AS – Det Nordenfjeldske Dampskibsselskap AS - delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet § 19 Gjennomføringsforbudet
A2011-6 Estate Net France SARL - avslag på anmodning om å gripe inn § 10 Ulovlig samarbeid, § 12 Pålegg om opphør
V2011-3 Norli Gruppen AS - NorgesGruppen Bok og Papir AS - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud § 19 Gjennomføringsforbudet
A2011-4 Trygve Ebbing, Ola Mæle, Anders Kiær, Anne Ulvig – avslag på anmodning om å gripe inn § 10 Ulovlig samarbeid, § 12 Pålegg om opphør
A2011-2 Tayloroutdoor Ltd – avslag på anmodning om å gripe inn mot Gresvig AS § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør
A2011-1 Canal Digital Norge AS - avslag på anmodning om å gripe inn § 10 Ulovlig samarbeid, § 12 Pålegg om opphør
V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS -pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud § 19 Gjennomføringsforbudet
V2011-1 Fjord Line AS – vedtak om delvis dekning av saksomkostninger Forvaltningsloven § 36
A2011-3 Meat Corporation Of Namibia Ltd/Botswana Meat Company Ltd. - Witvlei Meat (pty) Ltd § 10 ulovlig samarbeid
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse