Vedtak og avgjørelser

2012

Sak Tittel Bestemmelse Brevdato
V2012-22 Retriever Norge AS – Innholdsutvikling AS – konkurranseloven § 19 tredje ledd – pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud § 19 annet ledd Gjennomføringsforbudet
V2012-21 Nortura SA – konkurranseloven § 6 jf. § 16 - fornyelse av vilkår i vedtak V2007-27 § 6 jf. § 16
A2012-18 SINTEF NBL AS - konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 11 - avslag på anmodning om å pålegge opphør - klage fra Protecta AS § 11 Utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling, § 12 Pålegg om opphør
V2012-20 Amedia AS - Agderposten Medier AS - godkjennelse av kjøper av AS Varden § 16 Foretakssammenslutning
A2012-17 Simonsen Advokatfirma DA - Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS - konkurranseloven § 19 annet ledd - delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet § 19 annet ledd Gjennomføringsforbudet
A2012-16 Pescatech konkurranseloven § 12 jf. § 11-avslag på anmodning om å gripe inn mot Marel Norge AS §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør
A2012-15 Inmeta Crayon AS – Norske Systemarkitekter AS – konkurranseloven § 19 annet ledd – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet § 19 Gjennomføringsforbudet
A2012-14 VWR International AS - konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 11 - avslag på anmodning om å gripe inn §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør
V2012-19 Nor Tekstil AS – Sentralvaskeriene AS – pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud § 19 annet ledd Gjennomføringsforbudet
A2012-12 Eiendomsmegler 1 - konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 10 - avslag på anmodning om å gripe inn - klage fra DNB Eiendom Trondheim § 10 Ulovlig samarbeid, § 12 Pålegg om opphør
A2012-13 Fjord1 AS – konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 11 – avslag på anmodning om å gripe inn § 11 Misbruk av dominans; § 12 Pålegg om opphør
V2012-18 Plantasjen Norge AS - Oddernes Gartneri AS - inngrep mot foretakssammenslutning § 16 Foretakssammenslutning
A2012-11 DNB Bank ASA – konkurranseloven § § 12 tredje ledd, jf. § 11 – avslag på anmodning om å gripe inn § 10 Ulovlig samarbeid; §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør
V2012-17 Telenor Norge AS - LOS Bynett AS / Bynett Privat AS - godkjennelse av avtale om tilgjengeliggjøring av infrastruktur
A2012-10 Elretur AS - konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. §§ 10 / 11 - avslag på anmodning om å gripe inn §10 Ulovlig samarbeid; §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør
V2012-16 Lemminkäinen Norge AS - Scandinavian Repaving Recycling AS - Vedtak 2011-8 - Scandinavian Repaving Recycling AS godkjennes ikke som kjøper § 16 Foretakssammenslutning
V2012-11 A-pressen AS – Mecom Europe AS (Edda Media AS) – inngrep mot foretakssammenslutning § 16 Foretakssammenslutning
V2012-14 Valora Holding Norway AS - Engelschiøn Marwell Hauge AS - vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - brudd på gjennomføringsforbudet § 29 jf. § 19 Gjennomføringsforbudet
V2012-13 Deloitte AS – Inter Revisjon AS – vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet § 29 jf. § 19 Gjennomføringsforbudet
V2012-12 Lyse Energi AS — Skagerak Fibernett AS – vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet § 29 jf. § 19 Gjennomføringsforbudet
V2012-15 Veidekke Entreprenør AS - Entreprenør M. Kristiseter AS - Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - brudd på gjennomføringsforbudet § 29, jf. § 19 Gjennomføringsforbudet
A2012-9 Ruteretur AS - avslag på anmodning om å gripe inn §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør
A2012-8 United Bakeries AS - Isklar AS - delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet § 19 Gjennomføringsforbud
V2012-10 Mekonomen AB (publ) - MECA Scandinavia AB - inngrep mot foretakssammenslutning §16 Foretakssammenslutning
V2012-9 Plantasjen Norge AS - Oddernes Gartneri AS - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud § 19 Gjennomføringsforbud
V2012-8 Telenor Norge AS - LOS Bynett AS / Bynett Privat AS) – inngrep mot foretakssammenslutning § 16 Foretakssammenslutning
A2012-7 Pemco AS – Peterson AS – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet § 19 Gjennomføringsforbud
A2012-6 Oslo kommune, Energigjenvinningsetaten - avslag på anmodning om å gripe inn §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør; §9e Påpekning
A2012-5 NAF Hamar, Falck Hamar og Hedmark og Oppland redningstjeneste AS - avslag på anmodning om å gripe inn §10 Ulovlig samarbeid; §12 Pålegg om opphør
A2012-4 Hafslund Nett AS - avslag på anmodning om å gripe inn §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør; §2 Pristiltaksloven
A2012-4 Hafslund Nett - avslag på anmodning om å gripe inn §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør; §2 Pristiltaksloven
A2012-3 Microsoft, datamaskinprodusenter og forhandlere av datamaskiner – avslag på anmodning om å gripe inn § 11 Misbruk av dominans; § 12 Pålegg om opphør; § 14
A2012-2 TeliaSonera Norge AS – Ludo Mobil AS - delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet § 19 Gjennomføringsforbud
V2012-7 A-pressen - Edda - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud §19 Gjennomføringsforbud
V2012-6 Mekonomen AB (publ) - Meca Scandinavia AB - midlertidig gjennomføringsforbud §19 Gjennomføringsforbud
V2012-4 Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS - pålegg om videreføring av opplysningsplikt for erverv av andeler kraftverk og foretak som eier kraftverk i Norge § 24 meldeplikt
V2012-3 Skagerak Energi AS - pålegg om videreføring av opplysningsplikt for erverv av andeler kraftverk og foretak som eier kraftverk i Norge § 24 meldeplikt
V2012-5 Agder Energi AS - pålegg om videreføring av opplysningsplikt for erverv av andeler Konkurranseloven § 24
V2012-2 Statkraft AS- pålegg om videreføring av opplysningsplikt § 24 meldeplikt
V2012-1 Opphevelse av pålegg om salg av Norli i Haugesund i vedtak V2011-5 § 16 Foretakssammenslutning
A2012-1 Therma Marine AS - Teknotherm AS - delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet § 19 Gjennomføringsforbud
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse