Vedtak og avgjørelser

2013

Sak Tittel Bestemmelse Brevdato
A2013-28 Hemne Kraftlag SA - konkurranseloven § 12, jf. § 11 - avslag på anmodning om å gripe inn §12 tredje ledd - Avslag på anmodning om å gripe inn
V2013-13 Nokas AS - G4S International Holdings Limited - konkurranseloven § 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud § 19 annet ledd Gjennomføringsforbudet
V2013-12 Altor Fund III (via ELIXIA Holding IV AS) /TryghedsGruppen smba – ELIXIA Holding III AS/Health & Fitness Nordic AB – pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud § 19 Gjennomføringsforbudet
V2013-10 RBBS Holding AS - konkurranseloven § 29, jf. § 19 første ledd - ileggelse av overtredelsesgebyr - brudd på gjennomføringsforbudet § 29, jf. § 19 første ledd - ileggelse av overtredelsesgebyr - brudd på gjennomføringsforbudet
V2013-11 Allkopi Service Point AS – konkurranseloven § 29, jf. § 19 første ledd – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet § 29, jf. § 19 første ledd - ileggelse av overtredelsesgebyr - brudd på gjennomføringsforbudet
V2013-9 EG A/S - ASP AS - konkurranseloven § 29 jf. § 19 første ledd - ileggelse av overtredelsesgebyr - brudd på gjennomføringsforbudet § 29, jf. § 19 første ledd - ileggelse av overtredelsesgebyr - brudd på gjennomføringsforbudet
A2013-26 Norsk Eiendomsinformasjon AS - konkurranseloven § 12, jf. § 11 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Statens kartverk § 12 tredje ledd - Avslag på anmodning om å gripe inn
A2013-24 Line AS (under navneendring til Domstein Sjømat AS) - Enghav AS - konkurranseloven § 19 annet ledd - delvis unntak fra gjennomføringsforbudet § 19 annet ledd – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet
A2013-23 Head Energy AS – Multicontrol AS - konkurranseloven § 19 annet ledd - delvis unntak fra gjennomføringsforbudet § 19 annet ledd – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet
A2013-22 ByTaxi AS – konkurranseloven § 12, jf. § 10 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Taxidepot AS § 12 tredje ledd - Avslag på anmodning om å gripe inn
A2013-20 Quality Manager - KS og Kommuneforlaget - Konkurranseloven § 12 tredje ledd - avslag på anmodning om å gripe inn § 12 tredje ledd - Avslag på anmodning om å gripe inn
A2013-19 Martin Rønning AS – Ansnes Grunnarbeider AS - konkurranseloven § 19 annet ledd - delvis unntak fra gjennomføringsforbudet § 19 annet ledd – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet
V2013-7 Avvisning av klage på avgjørelse A2013-3 Forvaltningsloven § 33, jf. § 29
A2013-18 Holship Norge AS - konkurranseloven § 12, jf. §§ 10 og 11 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Administrasjonskontoret for Havnearbeid i Drammen og Drammen Bryggeriarbeiderforbund § 12 tredje ledd - Avslag på anmodning om å gripe inn
A2013-17 Newco AS - Hellefoss AS og Vafos AS - konkurranseloven § 19 annet ledd - delvis unntak fra gjennomføringsforbudet § 19 annet ledd – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet
A2013-15 Hurtigruten ASA – avslag på anmodning om å gripe inn § 11 Misbruk av dominans; § 12 Pålegg om opphør; § 2 Pristiltaksloven
A2013-16 OneCo Industrier AS - Profitek Holding AS - konkurranseloven § 19 - delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet § 19 Gjennomføringsforbud
A2013-13 Kvartal 22 AS – avslag på anmodning om å gripe inn § 10 ulovlig samarbeid; § 12 Pålegg om opphør
A2013-12 Oslo Boat Show AS – konkurranseloven § 12 jf. §§ 10 og 11 – avslag på anmodning om å gripe inn mot Norboat AS og Telebryggen AS § 10 ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans; § 12 Pålegg om opphør
A2013-11 Bioglan AS – Supernature AS – konkurranseloven § 19 annet ledd – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet § 19 annet ledd – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet
V2013-5 Retriever Norge AS - Innholdsutvikling AS – konkurranseloven § 16 jf. 20 – inngrep mot foretakssammenslutning § 16 foretakssammenslutning
A2013-10 Mona Sand & Singel AS - avslag på anmodning om inngrep - konkurranseloven § 12 tredje ledd jf. § 11 §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør
V2013-4 Orkla ASA – Rieber & Søn ASA – pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud § 19 tredje ledd Gjennomføringsforbudet
V2013-3 Veidekke ASA / Veidekke Industri AS og NCC AB § 29, jf. § 10 og EØS-avtalen art. 53
A2013-9 Jotunfjell Partners AS – Fyllingsdalen Foto AS – konkurranseloven § 19 annet ledd – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet § 19 annet ledd Gjennomføringsforbudet
A2013-8 Jotunfjell Partners AS – Fyllingsdalen Foto AS – konkurranseloven § 19 annet ledd – avslag på anmodning om unntak fra gjennomføringsforbudet § 19 annet ledd Gjennomføringsforbudet
A2013-7 Breeze Tekstil AS – konkurranseloven § 12 jf. §§ 10 og 11 – avslag på anmodning om å gripe inn mot Nor Tekstil AS og Sentralvaskeriene AS § 10 Ulovlig samarbeid; §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør
A2013-6 Avslag på anmodning om å gripe inn med hjemmel i konkurranseloven § 12 tredje ledd jf. § 10. § 10 Ulovlig samarbeid, § 12 Pålegg om opphør
A2013-5 Avslag på anmodning om å gripe inn mot BTX Norge AS § 10 Ulovlig samarbeid; §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør
A2013-3 Hallingdal Renovasjon IKS - konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 11 - avslag på anmodning om å gripe inn § 11 misbruk av dominerende stilling, § 12 pålegg om opphør
V2013-2 Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven § 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud § 19 Gjennomføringsforbud
A2013-2 Avslag på anmodning om å gripe inn mot Comfort-kjeden AS, Designkupp AS og Villeroy & Boch Norge AS §12 Pålegg om opphør; §10 Ulovlig samarbeid
A2013-1 DNB Bank ASA – Notabene-konsernet – konkurranseloven § 19 annet ledd – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet § 19 annet ledd Gjennomføringsforbudet
V2013-1 Nor Tekstil AS – Sentralvaskeriene AS – inngrep mot foretakssammenslutning § 16 Foretakssammenslutning
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse