Vedtak og avgjørelser

2014

Sak Tittel Bestemmelse Brevdato
V2014-15 Jotunfjell Partners AS - konkurranseloven § 29, jf. § 19 første ledd - overtredelsesgebyr - brudd på gjennomføringsforbudet § 29, jf. § 19 første ledd - overtredelsesgebyr - brudd på gjennomføringsforbudet
V2014-14 Easy AS – konkurranseloven § 29 jf. § 19 første ledd – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet § 29 jf. § 19 – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet
V2014-13 Nortura SA- Prima Slakt AS/NorPri AS/ Jæren eiendomsinvest AS § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning
V2014-12 Norfolier Greentec AS - Norfolier AS konkursbo og Norfolier Norge AS konkursbo - ileggelse av overtredelsesgebyr - brudd på gjennomføringsforbudet § 29 jf. § 19 brudd på gjennomføringsforbudet - ileggelse av overtredelsesgebyr
V2014-11 Surnadal Transportpartner AS – konkurranseloven § 29 jf. § 19 første ledd – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet § 29 jf. § 19 – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet
V2014-9 Norsk Gjenvinning AS – Avfall Sør Bedrift AS - inngrep mot foretakssammenslutning § 16 Foretakssammenslutning
V2014-8 ELIXIA Holding III AS - Health & Fitness Nordic AB v/SATS Norge AS - FN7 årgang 2014 II AS - godkjennelse av kjøper § 16 annet ledd, jf. § 20 fjerde ledd
V2014-7 ELIXIA Holding III AS - Health & Fitness Nordic AB v/SATS Norge AS - Studentskipnaden i Oslo og Akershus - godkjennelse av kjøper av SATS Vulkan § 16 annet ledd, jf. § 20 fjerde ledd
V2014-6 Elixia Holding III AS - Health & Fitness Nordic AB v/SATS Norge AS – Aktiv 365 v/OT Invest AS - godkjennelse av kjøper av SATS Sandsli § 16 annet ledd, jf. § 20 fjerde ledd.
V2014-5 Lemminkäinen Norge AS - Forvaltningsloven § 35 bokstav a jf. konkurrranseloven § 16 første ledd - Vedtak om omgjøring av vedtak V2011-8 Forvaltningsloven § 35 bokstav a jf. konkurrranseloven § 16 første ledd
V2014-4 Cappelen Holding AS – Kongsberg Esco AS – konkurranseloven § 18 tredje ledd – pålegg om meldeplikt § 18 tredje ledd – pålegg om meldeplikt
V2014-3 Norgesgruppen ASA – konkurranseloven § 29, jf. § 19 første ledd – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet § 29, jf. § 19 første ledd - ileggelse av overtredelsesgebyr - brudd på gjennomføringsforbudet
V2014-2 Altor Fund III (via ELIXIA Holding IV AS) / TryghedsGruppen smba - ELIXIA Holding III AS/Health & Fitness Nordic AB § 16 jf. § 20 - inngrep mot foretakssammenslutning
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse