Vedtak og avgjørelser

2015

Sak Tittel Bestemmelse Brevdato
V2015-33 til V2015-47 Forskningsmidler 2016/2017
V2015-32 Contiga AS - konkurranseloven § 29, jf. § 19 første ledd - vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - brudd på gjennomføringsforbudet konkurranseloven § 29, jf. § 19 første ledd
A2015-3 Interflora SA – Floriss Drift AS - konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse konkurranseloven § 20 jf. § 16
A2015-2 NorgesGruppen ASA - Tiger AS/Esso Norge AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse konkurranseloven § 20 jf. § 16
A2015-1 A2015-1 Nets Holding A/S og Kortaccept Nordic AB - konkurranseloven § 20 jf. § 16 - underretning om henleggelse av sak konkurranseloven § 20 jf. § 16
V2015-31 Aleris Helse AS - Teres Medical Group AS - konkurranseloven § 16 jf. § 20 - inngrep mot foretakssammenslutning - vilkår konkurranseloven § 16 jf. § 20
V2015-30 Orkla ASA - Cederroth Intressenter AB - konkurranseloven § 16 jf. § 20 - inngrep mot foretakssammenslutning konkurranseloven § 16 jf. § 20
V2015-29 St1 Nordic OY - Smart Fuel - konkurranseloven § 16, jf. § 20 - inngrep mot foretakssammenslutning Konkurranseloven § 16 jf. § 20
V2015-28 Arro Elektro AS / Arro Holding AS - Caverion Norge AS / Caverion Oyj - Ingeniør Ivar Pettersen AS / Pettersen AS - ileggelse av overtredelsesgebyr etter konkurranseloven § 29, jf. § 10 konkurranseloven § 29, jf. § 10
V2015-26 Coop Norge Handel AS - Ica Norge AS - delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet i vedtak V2015-24 Forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a, jf. konkurranseloven § 16 annet ledd
V2015-25 ES-kjeden SA - konkurranseloven § 29, jf. § 10 - vedtak om overtredelsesgebyr konkurranseloven § 29, jf. § 10
V2015-03 til V2015-23 Forskningsmidler 2015
V2015-24 Coop Norge Handel AS - ICA Norge AS - konkurranseloven § 16, jf. § 20 - inngrep mot foretakssammenslutning - vilkår § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning
V2015-2 Tafjord Kraft AS - Tussa Kraft AS - konkurranseloven § 29, jf. § 19 første ledd – vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - brudd på gjennomføringsforbudet § 29 jf. § 19 – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet
V2015-1 TeliaSonera AB (publ) – Tele2 Norge AS/Network Norway AS § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse