Vedtak og avgjørelser

2017

Sak Tittel Bestemmelse Brevdato
A2017-4 Insula AS - Apetit Kala Oy - Maritim Food AS - konkurranseloven § 20 jf. § 16 - underretting om henleggelse av saken Konkurranseloven § 20 jf. § 16
A2017-3 Insula AS - Apetit Kala Oy - Maritim Food AS - avslag på søknad om delvis unntak fra gjennomføringsforbudet Konkurranseloven § 19 første ledd, jf. konkurranseloven § 19 annet ledd
V2017-21 El Proffen AS/Ep Contracting AS – Lysteknikk Elektroentreprenør AS – Elektro Nettverk Service AS – Arkel Asker og Bærum AS – Hoel Elektro AS – Røa Elektriske AS - ileggelse av overtredelsesgebyr Konkurranseloven § 29, jf. § 10
A2017-2 Adams Matkasse AS - Godtlevert.no AS - konkurranseloven § 20 jf. § 16 - underretning om henleggelse av saken konkurranseloven § 20 jf. § 16
V2017-20 Instalco Sverige AB - konkurranseloven § 29 jf § 19 - ileggelse av overtredelsesgebyr - brudd på gjennomføringsforbudet konkurranseloven § 29 jf § 19
A2017-1 Telia Company AB - Phonero AS - konkurranseloven § 20 jf. § 16 - underretning om henleggelse av saken konkurranseloven § 20 jf. § 16
V2017-19 Eimskip Norway AS – Nor Lines AS - konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning konkurranseloven § 16 jf. § 20
V2017-18 Cappelen Damm AS/Cappelen Damm Holding AS - Gyldendal Norsk Forlag AS/Gyldendal ASA - H Aschehoug & W Nygaard AS - Vigmostad & Bjørke AS/Schibsted ASA - ileggelse av overtredelsesgebyr - krrl § 29 jf § 10 konkurranseloven § 29, jf. § 10
V2017-1 til V2017-16 samt V2017-22 og V2017-23 Forskningsmidler
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse