Veiledninger

I listen nedenfor finner du et utvalg av skriftlige veiledningsuttalelser som er gitt av Konkurransetilsynet etter § 9 i konkurranseloven.

 

Veiledninger

 
12.12.2017       Veileder til saksbehandling ved kontroll med foretakssammenslutning
         
14.06.2016       Veileder om anmeldelse av personer ved overtredelse av konkurranseloven §10
         
08.06.2015       Veiledning for utarbeidelse av økonomiske analyser
         
24.02.2014       Veiledning - prosjektsamarbeid
         
17.01.2014       Veiledning - drivstoffmarkedet
         
21.05.2013       Veiledning om bruk av bindende videresalgspriser
         
09.11.2011       Veiledning – fusjonskontrollregler på Statens pensjonsfond utlands (SPU) eiendomsinvesteringer i utlandet
         
10.06.2009       Veiledning – SAS Credits – forbudet mot bonusprogram i innenriks norsk luftfart
         
12.05.2009       Veiledning vedrørende registrering av utvekslingspostkontor i Norge
         
14.06.2006       NOR-WAY Bussekspress – veiledning om samarbeid om fellesfunksjoner for et landsdekkende ekspressbussnett
         
29.06.2005       Pris- og anbudssamarbeid i drosjemarkedet
         
04.02.2005       Arbeidsfellesskap/prosjektsamarbeid
         
22.08.2005       Konkurranseforholdene mellom offentlige og private i helsesektoren
         
11.10.2005       Veiledning - konkurranselovens anvendelse på samarbeid mellom tannleger
         
07.09.2005       Overføring av næringseiendom og begrepet "foretakssammenslutning"
         
14.12.2004       Presiserende tolking av forskrift om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 og § 3-2 for drosjesentraler
         
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse