Dokumenter

Veiledning - fusjonskontrollreglene på Statens pensjonsford utlands (SPU) eiendomsinvesteringer i utlandet

Veiledning – fusjonskontrollregler på Statens pensjonsfond utlands (SPU) eiendomsinvesteringer i utlandet

Bestemmelse §9(2) Veiledningsplikt Brevdato 09.11.2011 Sammendrag Konkurransetilsynet gir Norges Bank veiledning om forholdet mellom konkurranselovens geografiske virkeområde i § 5 første ledd og om reglene for meldeplikt i lovens kapittel 4. Veiledningsbehovet er knyttet til rekkevidden av norske fusjonskontrollregler på Statens pensjonsfond utlands (SPU) eiendomsinvesteringer i utlandet.

Den alminnelige meldeplikten etter § 18 vil være begrenset til tilfeller hvor vilkårene i § 5 er oppfylt, da slik at det ikke vil foreligge meldeplikt dersom den aktuelle foretakssammenslutningen ikke har eller er egnet til å ha virkning her i riket. Veiledningen belyser også det nærmere innholdet i vilkåret i § 5 første ledd.

Se veiledning til høyre.

Sist endret: