Dokumenter

Veiledning - Konkurranseforholdene den offentlige og private helsesektoren

Bestemmelse
§9(2) Veiledningsplikt, §10 Ulovlig samarbeid, §11 Misbruk av dominans

Sammendrag
Veiledningen gir en oversikt over anvendelsen av konkurranselovens forbudsbestemmelser på de regionale helseforetakene, deretter en oversikt over Konkurransetilsynets påpekningsrett overfor andre offentlige myndigheter.

Se veiledning til høyre.

Sist endret: