Veiledning - overføring av næringseiendom og begrepet «foretakssammenslutning»

Bestemmelse
§9(2) Veiledningsplikt, §18 Melding foretakssm.slutn.

Sammendrag
Veiledningen belyser når erverv av fast eiendom omfattes av begrepet foretakssammenslutning og dermed den alminnelige meldeplikten for foretakssammenslutninger.

Se veiledning til høyre.

Sist endret: