Dokumenter

Veiledning - Pris- og anbudssamarbeid i drosjemarkedet

Bestemmelse
§10 Ulovlig samarbeid, §9(2) Veiledningsplikt

Sammendrag
Pris- og anbudssamarbeid i drosjesentraler er gitt dispensasjon etter forskrift av 18. oktober 2002 nr. 1165. Forskriften gjelder inntil den blir opphevet. Pris- og anbudssamarbeid mellom drosjesentraler rammes av forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i krrl. § 10 første ledd. Slike avtaler kan allikevel være tillatt dersom de bidrar til et bedre tilbud av drosjetjenester. Avtalene må ikke gå lengre enn nødvendig, og ikke begrense konkurransen vesentlig.

Se veiledning til høyre.

Sist endret: