Veiledning - prosjektsamarbeid

Denne veiledningen angir nærmere hvordan Konkurransetilsynet tolker og vil anvende konkurranseloven § 10 i saker som gjelder prosjektsamarbeid, det vil si samarbeid om enkeltstående prosjekter mellom to eller flere foretak.

Les mer i veileder for prosjektsamarbeidt i dokument til høyre.

Sist endret: