Veiledning - samarbeid om fellesfunksjoner for landsdekkende ekspressbussnett

Bestemmelse
§9(2) Veiledningsplikt, §10 Ulovlig samarbeid

Sammendrag
Konkurransetilsynet gir i dette brevet skriftlig veiledning om konkurranselovens anvendelse på NOR-WAY Bussekspress' samarbeid i ekspressbussmarkedet.

Se veiledning til høyre.

Sist endret: