Veiledning - torkning forskrift for drosjesentraler

Bestemmelse
§9(2) Veiledningsplikt

Sammendrag
Konkurransetilsynet presiserer at dispensasjonen til pris- og anbudssamarbeid for drosjesentraler gjelder kun for ordinære sentraler. Sammenslutninger av flere sentraler har ikke adgang til å samarbeide under forskriften. Det avgjørende for om et samarbeid vil falle inn under dispensasjonen er de faktiske forhold, ikke sammenslutningens navn. Det forhold som vil avgjøre dispensasjonsadgangen er om det faktisk er tale om et samarbeid mellom flere ordinære sentraler. I den grad en fylkesdekkende drosjesentral i realiteten er en sammenslutning av/et samarbeid mellom to eller flere ordinære drosjesentraler, vil samarbeidet ikke falle inn under dispensasjonen.

Se veiledning til høyre.

Sist endret: