Konkurransetilsynets konferanse i konkurranserett 5. juni i Bergen

 

Onsdag 5. juni 2019 inviterer Konkurransetilsynet til den årlige konferansen i konkurranserett i Bergen med fremstående nasjonale og internasjonale foredragsholdere fra akademia, konkurransemyndigheter og privat næringsliv.

Konferansen vil gi en nyttig oppdatering på sentrale områder innen norsk og internasjonal konkurranserett.

Professor emeritus ved King’s College Richard Whish kommer til Bergen for å gi en oversikt over den senere tids utviklingen innen EU/EØS-konkurranseretten. Annemarie Ter Heegde fra DG Competition vil holde et innlegg om Kommisjonens nye samarbeidsprosedyre i gebyrsaker utenfor kartellområdet. Hans-Petter H. Hanson fra EFTAs overvåkningsorgan vil redegjøre for erstatningsberegning og passing-on i saker om erstatning for brudd på konkurransereglene.

Konferansen vil også i år avrundes med en sosial sammenkomst med mulighet til å treffe ansatte i Konkurransetilsynet og andre som arbeider med konkurranserett.

Fullstendig program for konferansen vil bli offentliggjort senere.

Konferansen har de siste årene blitt godkjent som etterutdanning av Advokatforeningen. Konkurransetilsynet vil sende søknad om godkjenning til Advokatforeningen på vegne av deltagerne i etterkant av konferansen.

Gå til påmelding her >>

Påmeldingsfrist: 27. mai 2019.

 

Deltakeravgift: Kr. 3.200,-. Prisen inkluderer lunsj og tapas i etterkant av konferansen.

Deltakeravgiften vil bli belastet ved avmelding etter påmeldingsfristen.

Konferansen foregår på hotell Scandic Ørnen i Bergen sentrum.

Ikon for Juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad ønsker velkommen til årets konferanse i konkurranserett.
Juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad ønsker velkommen til årets konferanse i konkurranserett.
Kontaktinformasjon
Ved spørsmål kontakt Toril Fotland på tlf. 984 82 557, tofo@kt.no.