Årets konferanse i konkurranserett

Onsdag 27. april 2016 inviterer Konkurransetilsynet til konferanse i konkurranserett i Bergen med noen av de fremste nasjonale og internasjonale ekspertene fra akademia, konkurransemyndigheter og privat næringsliv.

– Det blir mange spennende foredrag og mye nyttig faglig påfyll for alle som ønsker å holde seg oppdatert innen fagområdet konkurranserett, sier Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.

Den nye konkurransedirektøren, Lars Sørgard, vil åpne med nyheter fra Konkurransetilsynet. Professor emeritus ved King’s College, Richard Whish, som er en av konferansens faste poster, vil i år holde et innlegg om den seneste utviklingen i konkurranseretten i EU/EØS.

Wouter Wils, høringsleder i Europakommisjonen og gjesteprofessor ved King’s College, vil ta for seg hvordan grunnleggende rettigheter beskyttes ved håndhevelse av konkurranseretten i EU/EØS.

Det vil videre bli foredrag om avhjelpende tiltak i saker som behandles under adferdsreglene, ved Gjermund Mathisen fra ESA. Forslag til endringer i fusjonskontrollreglene og innføring av klagenemd blir også tema ved henholdsvis Beret Sunde fra BA-HR og Håkon Cosma Størdal fra Wiersholm.

 

Påmeldingsfrist: 14. april 2016

Deltakeravgift: Kr 3.200,-. Prisen inkluderer lunsj og tapas i etterkant av konferansen. Deltakeravgiften vil bli belastet ved avmelding etter påmeldingsfristen.

Konferansen foregår på Radisson Blu Hotel Norge i Bergen sentrum.

Eventuell overnatting må ordnes på egenhånd. Ved spørsmål kontakt Toril Fotland tlf 984 82 557 / tofo@kt.no.

 

PROGRAM

09.30 Velkomstkaffe og registrering

10.00 Åpning av konferansen og nytt fra tilsynet
Lars Sørgard, konkurransedirektør, Konkurransetilsynet

10.30 Fundamental Rights in EU/EEA Competition Law
Wouter Wils, høringsleder i EU Kommisjonen og gjesteprofessor ved King’s College i London

11.30 Pause

11.45 Recent developments in EU/EEA Competition Law
Richard Whish, professor emeritus ved King’s College i London

12.45 Lunsj

13.45 Avhjelpende tiltak i adferdssaker
Gjermund Mathisen, direktør for konkurranse og statsstøtte i EFTAs overvåkningsorgan

14.30 Pause

14.45 Forslaget om nytt inngrepsvilkår og konsumentvelferdsstandard i fusjonskontrollen
Beret Sundet, partner i Advokatfirmaet BA-HR DA

15.30 Pause

15.45 Forslaget om opprettelse av en klagenemd for konkurransesaker
Håkon Cosma Størdal, partner i Advokatfirmaet Wiersholm AS

16.30 Sosial avslutning

Portrettfoto av Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.
Juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad ønsker velkommen til årets konferanse i konkurranserett.