Bekreftelse på at Respons Analyse gjennomfører en webundersøkelse i oppdrag av Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet gjennomfører i november 2020 en undersøkelse blant advokater som jobber med konkurranserett.
Undersøkelsen sendes ut av Respons Analyse i form av en lenke på e-post og/eller SMS.

Hensikten med undersøkelsen er
• å kartlegge generelle inntrykk av Konkurransetilsynet
• å kartlegge effekter av Konkurransetilsynets vedtak om konkurranseskadelig atferd
• å få konkrete innspill til effektivisering av saksbehandlingsprosessen i etterforskningssaker

Vi vil takke alle respondenter for deres tid og for nyttige tilbakemeldinger.

Ikon for