Vedtak 2020-27 – YX Norge AS – konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 10 og EØS-avtalen artikkel 53

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om avhjelpende tiltak, etter at Circle K Norge AS og YX Norge AS forpliktet seg til å avslutte praksisen med publisering av veiledende listepriser for drivstoff på sine nettsider. Konkurransetilsynet mistenkte at Circle K og YX samarbeidet om fastsettelse av drivstoffpriser. Mistanken gikk ut på at publisering av veiledende listepriser la … Fortsett å lese Vedtak 2020-27 – YX Norge AS – konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 10 og EØS-avtalen artikkel 53 […]

Les mer…