Veiledning – prosjektsamarbeid

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Konkurranseloven § 10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.02.2014

Denne veiledningen angir nærmere hvordan Konkurransetilsynet tolker og vil anvende konkurranseloven § 10 i saker som gjelder prosjektsamarbeid, det vil si samarbeid om enkeltstående prosjekter mellom to eller flere foretak.