Hva er konsekvensen av å bryte forskriften?

Forskrift om takstberegning og maksimalpris for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn er hjemlet i lov 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak § 1.

Ifølge pristiltaksloven § 4 kan overtredelser straffes med bøter eller fengsel. Dersom forskriften brytes kan både Konkurransetilsynet og forbrukere gå til politianmeldelse av lovbruddet.