Hva er parallelltakst?

Med parallelltakst menes at prisen for drosjeturen beregnes ved at tidstakst og avstandstakst løper samtidig under hele turen.

Tidstakst er prisen som drosjen tar betalt for tiden du disponerer bilen.

Avstandstakst er prisen som drosjen tar for den distansen du har disponert bilen.

Eksempel på prisberegning med parallelltakst for en gitt drosjetur

Turen er 10 km lang og tar 15 minutter. Utregning etter parallelltakstsystemet:

Pris = Starttakst + (15 minutter x tidstakst per minutt) + (10 km x avstandstakst per km)