Hvem omfattes av forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn?

Ifølge forskriften § 1 er  løyvepliktig drosjetransport med motorvogn omfattet av forskriften. Forskriften gjelder imidlertid ikke for drosjetransport hvor vilkårene for transporten er fastsatt i avtale inngått etter forhandlinger mellom oppdragsgiver og tilbyder, eller avtale inngått etter anbudskonkurranse.

Les mer om dette i forskriften § 1, andre ledd.