Hvilke spørsmål om drosjenæringen besvarer Konkurransetilsynet?

 

Konkurransetilsynet svarer på spørsmål som er knyttet til forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn.

I tillegg til dette svarer Konkurransetilsynet på spørsmål om konkurranseloven.