Hvordan beregner drosjene prisen for tilkjøring i prisregulerte områder?

Med tilkjøring menes kjøring uten passasjer fra stedet drosjebilen befinner seg ved oppdragets begynnelse, og frem til stedet hvor passasjeren hentes. I prisregulerte områder kan drosjesjåførene beregne prisen ved kjøring utover 10 kilometer fra nærmeste holdeplass. Ifølge forskriften kan ikke prisen overstige tilkjøringsvederlaget fra nærmeste drosjeholdeplass til hentestedet.

Dette betyr at hvis tilkjøring fra nærmeste holdeplass koster 100 kroner, kan ikke prisen overstige dette selv om drosjen befinner seg lengre unna hentestedet enn nærmeste holdeplass.

Adgangen til å beregne tilkjøringsvederlag kan illustreres ved hjelp av følgende figurer:

 

A er stedet drosjen befinner seg ved oppdragets begynnelse, og B er hentestedet. Det er 15 kilometer fra A til B. Avstanden fra nærmeste holdeplass til B er 17 kilometer. I dette tilfelle kan det kun beregnes tilkjøringsvederlag for de siste 5 kilometerne av tilkjøringen.

 

A er stedet drosjen befinner seg ved oppdragets begynnelse, B er hentestedet og C er nærmeste holdeplass. Det er 14 kilometer fra A til B. Avstanden fra nærmeste holdeplass til B er 12 kilometer. Tilkjøringsavstanden overstiger 10 kilometer og det kan derfor beregnes vederlag for tilkjøring. Vederlaget må imidlertid ikke overstige tilkjøringsvederlaget fra nærmeste holdeplass til hentestedet, og det kan derfor kun beregnes tilkjøringsvederlag for 2 kilometer.

Les mer om dette i forskrift om takstberegning og maksimalpris for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn § 7.