Kan man få dispensasjon fra forskriften?

Nei, det er ikke hjemmel til å gjøre unntak fra forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn.