Gjennomføring av den 48. årlige EARIE –konferansen. Konferansen samler deltakere internasjonalt fra forskning, næringsliv og forvaltning, og presenterer forskning innen næringsøkonomi (Industrial Organization). Konferansen avholdes i Bergen 27. – 29. august 2021 i samarbeid mellom Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen.