Søk om forskningsmidler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Det alminnelige prisreguleringsfondet kan benyttes til forskning om konkurranseforhold og pris- og konkurransepolitiske virkemidler.

Konkurransetilsynet utlyser nå midler fra fondet til forskning innenfor konkurranseøkonomi og konkurranserett i 2020 og 2021. Rammen for tildelinger i perioden 2020/2021 er på 3,6 millioner kroner.

Frist for å søke forskningsmidler er 13. desember 2019.

 

Hvem kan søke?

Undervisnings- og forskningsinstitusjoner, foretak og selvstendige privatpersoner kan søke om midler fra fondet.

 

Hvilke prosjekt kan det søkes om midler til?

Prisreguleringsfondet kan benyttes til tiltak som fremmer fondets formål. Dette kan være:

 • forsknings- og utredningstiltak
 • finansiering av undervisningsstillinger, utvekslingsstillinger og doktorgradsstipendiater
 • bok- og formidlingsprosjekter
 • produksjon og publisering av artikler
 • utdannings- og opplæringstiltak
 • tiltak for å fremme masteroppgaver på konkurranseområdet
 • konferanser og seminarer

Konkurransetilsynet inviterer forskningsmiljøene til selv å identifisere og inngi forslag om relevante forskningsprosjekter innenfor fagområdet. Konkurransetilsynet ønsker velkommen slike prosjektsøknader både innenfor konkurranserett og konkurranseøkonomiske problemstillinger, samt tverrfaglige prosjekter som kombinerer konkurranseøkonomi og konkurranserett.

Det kan søkes om midler til både ett- og toårige prosjekter.

 

Hva må søknaden inneholde?

 • Prosjektbeskrivelse med en fremdriftsplan
 • Beskrivelse av prosjektets nytteverdi
 • Tydelige målsettinger og indikatorer for måloppnåelse på prosjektnivå
 • Hvem som er ansvarlig for gjennomføringen
 • Kontaktinformasjon til søker
 • Budsjett/finansiering av prosjektet og informasjon om annen mottatt støtte
 • Egenerklæring som viser eventuell bagatellmessig støtte som er mottatt siste tre år og om mottaker får annen offentlig støtte.

 

Hvor sendes søknaden?

Søknad om midler fra prisreguleringsfondet innsendes Konkurransetilsynet

per epost til post@kt.no innen fristen 13. desember 2019.

 

Videre prosess

Konkurransetilsynet vil i vurderingen av søknadene først og fremst legge vekt på god og relevant forskning innenfor konkurranserett og /eller konkurranseøkonomi, søkers kompetanse på fagområdet, og prosjektkostnad.

Innvilgede søknader vil motta vedtak om tildeling av forskningsmidler. Avslåtte søknader vil motta vedtak om avslag på søknad.

Konkurransetilsynet tar sikte på utsendelse av vedtak i begynnelsen av 2020.

 

Har du spørsmål om forskningsmidler?

Spørsmål kan rettes til spesialrådgiver Ingunn B. Gjersvik på inbr@kt.no eller 92 69 67 37.

Ikon for Konkurransedirektør Lars Sørgard.
Konkurransedirektør Lars Sørgard.