Analyse av foretakssammenslutninger

Et mulig tema for en masteroppgave er å gjøre en ex-post evaluering av en foretakssamenslutning som Konkurransetilsynet har godkjent, med eller uten avhjelpende tiltakt (strukturelle- og/eller adferds vilkår). Eksempler på foretakssammenslutninger i denne sammenheng er SATS/ELIXIA, TeliaSonera/Tele2 og Coop/Ica. Hva var partenes og tilsynets argumenter i saken? Hvor effektiv har de avhjelpende tiltakene vært? Hva ble resultatet av foretakssammenslutningen på priser og markedsandeler? OECD gir en god oversikt over eksempler og metodologi for ex-post evalueringer.

 

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle. Konkurransetilsynet henstiller imidlertid til at alle studenter som ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene henvender seg til den oppgitte kontaktpersonen. Kontaktpersonen er er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven.

Kontaktperson:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no