Det alminnelige prisreguleringsfond ble omgjort til tilskuddsfond i 2015. Fondets beholdning var da på 26,4 millioner kroner. Hittil er det tildelt midler på ca. 19,8 millioner kroner.

I oktober 2018 gjennomføres ny utlysning for årene 2019 og 2020. Les mer her >>

 

Tildelinger fra prisreguleringsfondet

2015: 4 954 750,-

2016: 3 891 250,-

2017: 4 284 250,-

2018: 4 834 413,-

2019: 1 885 000,-

Totalt: 19 849 663,-

Kontaktperson:

Ingunn Gjersvik – prosjektleder
Tlf 926 96 737
Epost: inbr@kt.no