An ex-post analysis of merger price effects: The case of the Telia/Tele2 merger in the Norwegian market for mobile telecommunications

Prosjektet har som mål å undersøke og identifisere priseffekter av foretakssammenslutningen mellom Telia og Tele2 i det norske mobilmarkedet i 2015.